Reptes de futur del voluntariat a Catalunya

Ramon Nicolau

President Federació Catalana de Voluntariat Social

En la meva modesta opinió la crisi econòmica del 2009 en endavant i la crisi pandèmica que comença el 2020, s’han enllaçat com una prova de foc terrible per a l’acció voluntària a Catalunya. Les presidències de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) (1) de Francina Alsina i Jordi Balot han fet front a aquestes dificultats aprofitant les virtuts i oportunitats del moviment voluntari en moments de conflicte: la proximitat, la resiliència, l’atenció centrada en la persona, el treball en equip i l’adaptació als recursos existents.

També hem gaudit de les possibilitats de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, d’un reforç de les xarxes socials i especialment d’un perfil innovat de la persona voluntària que alhora que és sòcia o membre d’una entitat, és també militant d’una determinada lluita social per a la inclusió social d’un determinat col·lectiu, i en aquest sentit se sent activista en defensa d’uns drets socials per a aquest col·lectiu i, alhora, solidari amb la resta de col·lectius en defensa dels seus drets.

Al meu entendre aquests són els reptes de continuïtat per al futur del voluntariat a Catalunya: continuar estant proper a les necessitats socials de les persones del país, ser capaç de superar les dificultats en què es troba l’acció voluntària, recordar sempre que el voluntariat està centrat a millorar el benestar de les persones d’acord amb els seus desitjos, que treballant en equip som més forts i que adaptant-nos als recursos existents som més eficients.

Així mateix, seguim aprofundint en l’ús de les TIC i de les xarxes socials, i aspirem a ser persones voluntàries, que a més de pertànyer a una entitat social, ens sentim activistes en defensa d’uns drets, treballem activament per a defensar-los i alhora ens sentim solidaris amb les altres causes paral·leles que lluiten a la nostra societat. En aquesta línia defensem la Contractació Cívica i Social dels serveis d’atenció a les persones com recomana la Unió Europea.

En aquest sentit, serà clau el nostre paper actiu en la negociació de les futures Lleis de Foment de l’Associacionisme, Tercer Sector Social, Economia Social i Contractació que ha de debatre properament el Parlament de Catalunya. El discurs inaugural de Francina Alsina (2) al recent 7è Congrés del Tercer Sector marca quines són les nostres línies vermelles en aquests camps.