Posicionament del retorn de l’activitat presencial del voluntariat als centres penitenciaris

La FCVS considera que els centres penitenciaris han d’adaptar-se per a la incorporació de les persones voluntàries que retornen del confinament i reclama que les entitats no assumeixin les despeses derivades de la COVID-19

 

Atès que s’ha iniciat el procés de retorn a l’activitat presencial de les persones voluntàries d’entitats als centre penitenciaris, des de la FCVS volem expressar el següent:

 

EPIS I COSTOS COVID AFEGITS

Considerem que el cost afegit de les despeses d’EPIs, personal i neteja derivats de la COVID-19 a càrrec de les entitats, és una sobrecàrrega per a elles i els seus pressupostos ja prou minvats. Si l’acord sobre el cost valorat globalment cal que sigui pres per totes les conselleries alhora, demanem que aquest acord de govern no es faci esperar.

 

REPRESA D’ACTIVITATS DE LES ENTITATS A CENTRES PENITENCIARIS

Atès que és important que les entitats presentin fitxes d’adaptació de les activitats als centres penitenciaris com a requisit previ per acordar els nous horaris i espais d’atenció, la FCVS ha considerat oportú d’assessorar la TPS per a un bon redactat d’aquestes fitxes de cara a una òptima comprensió lectora dels requisits.

D’altra banda, la FCVS considera que els centres penitenciaris també han d’adaptar els seus circuits i recintes de cara a la incorporació de les persones voluntàries que retornen del confinament, posant a l’abast del voluntariat la informació concreta sobre mesures de seguretat i protecció a l’interior de les instal•lacions, així com altres normatives internes dels centres que siguin aplicables.

 

PLA DE ‘NOVA NORMALITAT’

Les bones pràctiques o accions preventives de l’espai penitenciari, identificades en 4 àmbits, que caldrà vetllar en el futur són:

• Més suport a les famílies.
• Més comunicacions amb les famílies a través de videoconferències i videotrucades.
• Més increment de suport social, tant econòmic, com residencial.
• Aposta decidida pel règim obert i pel treball comunitari.

Precisament per aquest motiu, la FCVS ja treballa en projectes de caràcter comunitari, on el rol del voluntariat adquireix una dimensió estratègica pel grup d’impacte que rep la seva intervenció. Ben aviat n’iniciarem un, en l’àmbit penitenciari.