Persones amb discapacitat i voluntariat


JOSEP CABRERA
Coordinador Territorial de la FCVS-Tarragona/Terres de l’Ebre
Voluntari a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona ‘La Muntanyeta’ 

 

La  tasca diària dels voluntaris la fem festiva en ocasió del “Dia Internacional del Voluntariat”, amb les diferents celebracions per tota Catalunya. És molt important el reconeixement de totes les accions realitzades per les persones voluntàries, perquè són les que permeten transformar la realitat dia rere dia.

El voluntariat és una via de compromís de la qual tothom hauria de poder ser partícip, participar de la comunitat és un dret de totes les persones que es recull a la llei del voluntariat i de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones.

Agafant el fil de la M. Pilar Diaz, presidenta de COCEMFE Barcelona, que al 2016 va fer una reflexió al voltant d’allò que ens trobem quan cerquem “Voluntariat i discapacitat”: La majoria d’ocasions gira al voltant de l’ “Atenció i acompanyament a les persones amb discapacitat”. Com esmentava arran d’aquesta primera cerca, hi ha moltíssimes persones amb discapacitat que també poden oferir el seu temps amb accions de voluntariat, de forma molt activa.

Cal obrir aquesta mirada sobre el voluntariat. Tothom hauria de tenir-hi cabuda perquè hi té quelcom a aportar. Com deia el nostre president Jordi Balot,  “tots tenim alguna discapacitat, alguna limitació, que no impedeix fer de voluntari/a”. Totes les persones que tinguin el sentiment, el desig, la voluntat d’ajudar  a transformar no han de tenir barreres per transmetre  el valor de cadascú a altres persones, solament cal tenir implicació en la diversitat de projectes que existeixen. Estic convençut que una persona amb discapacitat pot desenvolupar una  tasca  adaptada millor que altra, justament per la seva sensibilitat i convivència del seu estat.

Seguim avançant en aquesta direcció i un exemple és el monogràfic acabat de presentar de “Voluntariat i discapacitat” impulsat per Amputats Sant Jordi i la Federació Catalana del Voluntariat, i realitzat per l’Observatori de la Discapacitat Física i l’Observatori del Tercer Sector conjuntament, i el qual és un punt de partida amb dades fonamentades i amb percentatges molt satisfactoris vers aquesta participació i visió inclusiva del voluntariat i en el què s’especifiquen punts de partida que cal emprendre.

Tenim la necessitat d’aconseguir que les d’entitats amb projectes de voluntariat  incorporin persones amb discapacitat als grups de persones voluntàries. Seria molt  important poder tenir el seu suport, experiència i ajuda. Hi ha entitats que ja integren aquesta mirada i que estan treballant per tenir un model de voluntariat inclusiu i cal treballar plegats per fer-ho en xarxa i aprendre entre totes les entitats.