Per què els nostres programes Guanyem-hi! i El Mercat Social han hagut d’aturar la seva activitat?

EULÀLIA MAS

Directora de la Federació Catalana de Voluntariat Social

El nostre Guanyem-hi! ha comptat amb 30 anys d’història: un dels programes de més llarg recorregut, juntament amb l’Escola de formació i el Servei de gestió d’assegurances, dels que la FCVS ha implementat.

Però el 2021 va ser el seu darrer any de vida. I en el 2022, ja no va estar actiu. Mirarem d’explicar-vos-en el perquè i, fent-ho, li fem un petit homenatge, si ens permeteu la llicència.

Lluny d’haver quedat obsolet, pensem que avui prendria encara major rellevància, tenint en compte l’actual situació social, en la qual, més que mai, és important l’optimització de recursos existents, fer-ne un ús racional,  i donar, si s’escau, una segona oportunitat de vida útil a estocs en bon estat, a favor de la sostenibilitat i la reutilització.

El Guanyem-hi! gestionava donacions de material que provenien d’empreses, d’entitats i de particulars. I actuava com una borsa de recursos al servei d’entitats socials exclusivament. Ningú més no se’n podia beneficiar.  Totes les donacions es canalitzaven a través d’un web dinàmic, interactiu i fàcilment navegable.

Des del programa, la FCVS es vinculava al territori a través d’un treball en xarxa exhaustiu, fet pacientment, a còpia d’anys de guanyar-nos l’espai i la confiança, amb les entitats federades, les organitzacions col•laboradores, i amb xarxes civils rellevants, com ara: l’Agència de Residus de Catalunya; la plataforma Bcn + Sostenible; la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya; el Mapa col.laboratiu Pam a Pam amb la corresponent Xarxa de consum responsable; la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -com a membre de l’Associació Economia Social de Catalunya AESCAT-, el Consell d’Associacions de Barcelona, i d’altres.

El programa impulsava donacions i  distribució d’excedents no alimentaris en bon estat,  tot promovent l’allargament de la vida útil dels productes basant-se en criteris d’economia circular, reutilització i prevenció de residus.

Vam aconseguir un bon impacte del 2000 al 2017, i el valor monetari de les donacions anuals repartides creixia percentualment any rere any. Vam arribar a fer donació d’unes quantes motocicletes i d’un cotxe, però el més habitual eren repartiments de mobiliari d’oficina, mobiliari per equipar pisos tutelats, estris i material escolar.

La pandèmia de la Covid-19 va contribuir al desmantellament del programa. Però també va pesar-hi el fet que, en el 2022, de sobte la FCVS va deixar de percebre uns recursos de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Agència de Residus de Catalunya, que li resultaven del tot imprescindibles. Ja no podíem adcriure hores tècniques al seguiment del programa i al manteniment del web.

Impulsar i potenciar la xarxa d’entitats, que compten amb plans i equips de voluntariat social, perquè fossin coneixedores i promotores d’eines d’economia circular i de reducció de residus, va haver de deixar de ser una prioritat per la FCVS. Almenys, ho va haver de deixar de ser, pel que fa al Guanyem-hi!

Per altra banda, en el 2013 la FCVS planificava el naixement d’un petit programa innovador, El Mercat Social, en el context de crisi social i econòmica i entorn de la mateixa sostenibilitat econòmica de les entitats, que n’estaven patint les conseqüències en aquell moment.

D’aleshores i fins a l’any 2022,  el programa va anar incrementant el nombre d’entitats que se’n feien sòcies,  fins a ser-ne quaranta. La web del programa s’havia anat actualitzant i sempre va ser pionera en el seu disseny actualitzat.

Amb les entitats sòcies veníem productes i serveis de l’Economia Social o de marxandatge. Nosaltres els fèiem d’aparador. I plegades teníem  la voluntat de facilitar la inserció social i laboral de col·lectius en risc d’exclusió social que elles atenien, de promoure una nova cultura de consum de béns i serveis, i de sumar el voluntariat social a les causes provinents de l’àmbit de l’ES.

Posàvem a l’abast de compradors  particulars, d’institucions, d’empreses i d’entitats, un ventall d’articles de la llar, de moda, d’alimentació envasada d’entitats agrosocials, i  d’altres. Tots els productes contenien una història amb valor. I alguns dels quals, a més de ser fets artesanalment, eren també reciclats, com ara peces de roba reutilitzada, o estris fets amb productes de reciclatge. El Mercat Social venia al mateix temps, productes que a l’empresa li eren útils,  com ara detalls corporatius solidaris o lots per regalar.  També propostes fetes a mida amb opcions veganes o ecològiques.

Algunes de les entitats sòcies van incorporar entre els seus serveis, el  packaging-tèxtil o fet amb materials sostenibles, el màrqueting per a propostes a mida, o el call center que podia gestionar activitats lúdiques i culturals per a treballadors/res d’empreses.

Però en el 2022, de manera abrupta, tampoc no podríem adscriure hores tècniques al seguiment del programa i al manteniment del web: el programa va patir, també de sobte, la retirada d’uns ingressos imprescindibles de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Bancària La Caixa. Escassament, mantinguérem una activitat menuda, vinculada a una petita subvenció anual.

Ens hauria agradat continuar la tasca. Però ens va resultar excessivament feixuga i solitària. No trobàvem prou acompanyants ni aliats en el camí. I per això enguany ja no n’hem iniciat cap actuació.

Amb El Mercat Social reforçàvem  la transmissió de valors i la generació de coneixement al voltant de pràctiques d’economia circular i de consum responsable, tot promovent-ne la formació entre les entitats i la difusió regular a la ciutadania a través de mitjans, tant de propis com d’aliens.

Ara aquesta etapa s’ha tancat. Però a la FCVS sentim satisfacció per l’actitud amb què hem sostingut l’aventura, i també molt agraïment per l’aprenentatge compartit amb totes les entitats que s’hi havien anat sumant.