Mobilitzacions voluntàries de les societats civils (III)

RAMON NICOLAU

Secretari General de la FCVS

Director Adjunt Fundació Apip-Acam

 

Plantejaments de futur

Això implica un canvi en el comportament de les persones mobilitzades, ara és més fàcil organitzar un acte amb 1000 voluntaris implicats, que fidelitzar a un voluntari durant 1000 dies en una activitat. Així les persones són cada cop més participants en una activitat puntual que compromesos en una acció continuada. Això obliga als moviments socials a planificar un conjunt d’activitats, en què cadascuna d’elles engresqui suficientment a un nombre important de persones que estan més o menys vinculades amb el moviment corresponent. Un exemple clar a casa nostra és el fenomen VOLEM ACOLLIR, que aconsegueix activitats molt exitoses, intercalant períodes de molt poques persones implicades.

Crec interessant reflexionar entorn aquestes dues qüestions:

  • Quines noves formes creatives de mobilitzar-se, incloses les noves TIC poden ser útils des del punt de vista de l’associacionisme i el voluntariat?
  • Quines formes clàssiques de l’associacionisme, el fan més lent, burocràtic, poc transparent, verticalista, avorrit en definitiva, desmobilitzant a les persones implicades?

A partir d’aquestes reflexions jo hi veig dues idees força per a les entitats de voluntariat a casa nostra:

  • El contacte directe entre la persona voluntària i la persona usuària d’un servei social, és en el fons una trobada d’ajuda mútua. En una parella lingüística, en una mentoria, en un acompanyament, en una activitat de lleure, etc. tant la persona voluntària, com la persona usuària donen alguna cosa, i alhora reben moltes coses. Això comporta un enriquiment personal, gràcies al voluntariat.
  • En una activitat puntual la comunicació i la claredat del missatge, així com l’espectacularitat de l’acte són elements clau per captar la participació del màxim nombre de persones.