Mobilitzacions voluntàries de les societats civils (II)

RAMON NICOLAU

Secretari General de la FCVS

Director Adjunt Fundació Apip-Acam

 

Noves tecnologies

Ja l’any 2001, Manel Castells explica que les organitzacions estables del segle XX, estan donant pas a nous moviments socials, que s’organitzen a partir de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta nova realitat flexibilitza el camí d’entrada de la ciutadania a una casa pròpia dins la nova aldea global; però també dona facilitats per abandonar-la en el moment en què deixa d’interessar-te. Aquesta presència pública a les xarxes amb la major exposició que comporta una major transparència i  crítica als moviments que ja sigui en la forma o en el fons, no defensen prou encertadament, els seus ideals.

Això fa aparèixer fenòmens com els Flashmobs, que són accions organitzades en què un grup de persones que no es coneixen de res es reuneixen en un lloc públic, realitzen alguna cosa inusual i després es dispersen. Habitualment es convoca a les persones a través del mòbil o per les xarxes socials d’internet com el Facebook, i no té altre objectiu que el fet de divertir-se, tot i que també es pot convocar per dur a terme una acció de protesta. Aquestes mobilitzacions tenen la finalitat de trencar els esquemes, divertir-se, alliberar-se o trencar amb la rutina.

Ara bé, les noves TIC també han transformat les formes de mobilitzar-se dels moviments socials. És molt habitual que per tal de dur a terme una acció de protesta es convoqui a les persones mitjançant una cadena de missatges de mòbil, correus electrònics o a través de les xarxes socials per internet. Les revolucions pacífiques dels països àrabs fa uns anys, els canvis successius de règim ucraïnès, les manifestacions contra la guerra d’Iraq, les mobilitzacions de l’11-M a Espanya o de l’11-S a Catalunya, o la darrera transformació de les manifestacions del 8 de març, demostren que moltes d’aquestes mobilitzacions ultrapassen els plantejaments d’un partit o organització, convertint-se en moviments transversals que impulsen canvis importants en la nostra societat.