Lideratge femení: valors diferencials

Candela Calle

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, directora general de la Fundació Sant Francesc d’Assis i va dirigir l’Institut Català d’Oncologia

Podem definir el lideratge com la persona que dintre d’una organització o grup, transmet valors que contribueixen a fer que un equip se senti motivat per aconseguir determinades metes.

Els rols estereotípics de gènere, durant molt de temps, han posicionat a homes i dones en espais i funcions diferents, sent profundament restrictius sobre les llibertats individuals femenines. Tasques que històricament han estat exclusives dels homes, com dirigir una empresa, avui estan sent disputades per dones que demostren dia a dia tenir capacitat per tal fi. Per tant, el lideratge femení compta amb característiques pròpies que poden donar millors resultats que el lideratge tradicional d’homes.

Apostar pel lideratge femení, és apostar per la gestió de les emocions, del compromís, la responsabilitat, l’honestedat i la cooperació, units a una gran dosi d’intuïció i sensibilitat. En definitiva, en la gestió dels valors.

La meva experiència quan vaig estar de gerent a l’Hospital de Vilanova va ser molt positiva, vaig conèixer dones amb molta força i molt lideratge, una d’elles va ser la Rosa Palau (coordinadora de la FCVS-Lleida), dona sociable, propera i capaç de generar confiança. Per mi és molt confortable tornar a Lleida i recordar aquella època en què vaig gaudir gratament dels professionals i de la ciutat de Lleida.

Algunes característiques que determinen el lideratge femení:

  • Orientació a les persones
  • Tendència a la cooperació
  • Capacitat dactuar en moltes direccions
  • Conducció horitzontal

Hi ha organitzacions que són planes i interconnectades, ja que els canvis són més ràpids que abans. Per això, necessiten les característiques de col·laboració, empatia, sensibilitat i consens que s’associen més en el femení. En general les dones són més participatives per trobar les millors solucions dintre de l’equip de treball.

Indira Gandhi ja va dir parlant de l’efectivitat i la capacitat de les dones per fer que les coses passin: “Si vols que es digui qualsevol cosa, demana- l’hi a un home, si vols que es faci alguna cosa, demana-l’hi a una dona”.