Les entitats socials i l’aprenentatge servei (ApS)

Roser Batlle

Pedagoga impulsora de l’aprenentatge servei (ApS)

Si bé els educadors i educadores poden apreciar l’aprenentatge servei (ApS) pels seus avantatges educatius, les entitats socials li trobaran beneficis addicionals, i això explica que cada cop més projectes d’aprenentatge servei tenen com a motor inicial a aquestes organitzacions.

En general, els centres educatius (escoles de primària i secundària, universitats…) no poden emprendre projectes d’aprenentatge servei sense comptar amb les associacions i organitzacions que ja estan atenent les necessitats socials del territori.

Els centres educatius “necessiten” a les entitats socials. El paper, doncs, de les entitats o organitzacions socials en aquests projectes col·laboratius és fonamental,

Però… l’aprenentatge servei no és només una metodologia educativa on les entitats socials poden ajudar les escoles. Al mateix temps, és una estratègia de desenvolupament comunitari. Per això, encara que l’ApS és motivador per als centres educatius, també s’interessen per ell les entitats socials, els moviments populars i els governs locals, és a dir, altres actors enfocats cap al bé comú i la millora de la qualitat de vida de les persones.

El treball en xarxa que comporta l’aprenentatge servei no només millora l’efectivitat de cada part implicada, sinó que enforteix el capital social de la població.

Una població rica en capital social és la que compta amb un espès teixit associatiu i està acostumada a treballar en xarxa; els habitants comparteixen valors explícits; i es respira un clima de confiança en la capacitat de resoldre els problemes que es presenten.

Des d’aquest punt de vista, l’aprenentatge servei alimenta el capital social generant aliances al territori al voltant d’una causa comú “doble”: el servei a la comunitat i l’educació dels nois i noies.

Per això, si bé els educadors i educadores poden apreciar l’ApS pels seus avantatges educatives, les entitats socials li trobaran beneficis addicionals, i això explica que cada cop més projectes d’aprenentatge servei tenen com a motor inicial a les entitats socials.

Comptar amb estudis d’impacte social dels projectes d’aprenentatge servei ajudaria a fer evident la seva doble dimensió educativa i social i a atreure més entitats socials a aquesta pràctica de treball en xarxa a la que tant poden aportar.

Bibliografia

Aprendizaje y servicio solidario en las organizaciones de la sociedad civil Actes del Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación de Argentina. 2007.

Roser Batlle. L’entitat social com a motor dels projectes d’aprenentatge servei. Article al Diari de l’educació. Abril 2021.

Roser Batlle. Organizaciones sociales y aprendizaje-servicio. Article per a la Revista Tzhoecoen. 2010.

Roser Batlle Aprendizaje-servicio y entidades sociales. Artícle per a la Revista Aula. Juny 2010.

Eugene C. Roehlkepartain Service Learning in Community Based OrganisationsNational Service-Learning Clearinghouse, 2009.

Josep Maria Puig. Com fer ApS a les entitats socials. Guia pràctica del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei.

Rich Cairn Partner Power and Service Learning, Manual for Community-based Organizations to work with Schools. Serve Minnesota!, 2003.