Les dones en els òrgans de govern de les entitats

Laia Grabulosa i Descals

Directora de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

És indiscutible que el Tercer Sector Social és un sector feminitzat on tres de cada quatre persones contractades són dones, però què passa en els espais de màxima representació i presa de decisions?

Fa unes setmanes presentàvem els resultats de la quarta radiografia de l’Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya dedicada a conèixer l’estat i l’evolució de la presència de les dones en els òrgans de govern de les entitats socials: a les juntes directives de les associacions, als patronats de les fundacions, i als consells rectors de les cooperatives d’iniciativa social.

Segons les dades obtingudes, podem afirmar que hem assolit la paritat de gènere en els òrgans de govern, amb un 50,3% de presència femenina, 5 punts més que la darrera dada disponible relativa al 2018. Aquesta és sens dubte una evolució positiva, que situa al Tercer Sector Social com un sector compromès amb l’equitat de gènere i amb la transformació social, no només pel que fa, sinó també pels models de governança interna. Cal també posar en valor el contrast amb allò que passa al conjunt de l’empresa catalana on, segons l’Observatori Dona Empresa Economia, la presència de dones en els consells d’administració és del 25,3%.  

El nostre estudi posa també de manifest diferències significatives segons formes jurídiques: la presència de dones en els òrgans de govern arriba al 84,2% a les cooperatives d’iniciativa social, i baixa al 44,1% a les fundacions. En el cas de les associacions, la dada s’aproxima a la mitjana del conjunt, amb un 50,2%.

Si posem el focus en les organitzacions amb dones ocupant el càrrec de presidència, a les entitats socials la xifra es redueix fins al 44,9%, i en el cas de l’empresa catalana, al 18,5%.

Com a Tercer Sector Social anem pel bon camí. Queda feina per fer i no hem de confondre mai la sobrerepresentació femenina amb la superació de les bretxes de gènere que, malauradament, encara impregnen el conjunt de la societat. El que sí podem afirmar és que l’equitat de gènere està en l’agenda de les entitats socials, no només per complir amb les obligacions legals, sinó també per coherència i compromís.

Fonts: