L’abordatge integral de la salut i la participació del voluntariat

IMMACULADA BORI

Vicepresidenta i vocal de salut de la FCVS

El lema del Dia Mundial de la Salut de 2022, promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 1948, és  ‘El nostre planeta, la nostra salut[1] i està dirigit a promoure l’atenció mundial a la interconnexió entre el planeta i la nostra salut.

Som capaços d´imaginar un món on l’aire, l’aigua i els aliments saludables estiguin a l´abast de tothom?

On les economies es centrin en la salut i el benestar?

On les ciutats siguin habitables i les persones controlin la seva salut i la del planeta?

Entremig d’una pandèmia en què totes i tots som, més que mai, sensibles al tema de la salut i d’un planeta cada cop més contaminat, l’OMS fa una crida d´atenció al món sobre les mesures urgents indispensables per mantenir la vida de les persones i del planeta, incentivant un canvi perquè les societats es preocupin del benestar.

Les conseqüències de la Covid, directament o indirecta, han estat molt presents  en les nostres vides, totes i tots estem sortint ‘tocats’.  Hem perdut amistats, familiars i /o hem passat un temps de trastorn important de la nostra salut i també d’afectació en les relacions socials, hem viscut aïllament o problemes laborals.  Però el que més s’ha evidenciat són les desigualtats de la població. Per tant, l´estat del benestar no està a l´abast de tothom.

La definició de l’OMS del 1948 de la salut és “l’estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols l´absència de malaltia”[2] i la del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMiB) “és aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa”[3]. En aquestes definicions s’entén que es vol aconseguir el benestar per a tothom i això  implica posar els mitjans necessaris per fer millor la vida humana i la del planeta.

Per assolir aquestes condicions és imprescindible que els governs, organitzacions i comunitats treballin per assegurar una cobertura sanitària universal acompanyada del suport social. En el camp de la salut ens han d´assegurar la dotació necessària per tal de mantenir una sanitat pública de qualitat, que asseguri l´atenció equitativa per a tothom. La participació del voluntariat de les entitats que intervenen en  l’àmbit de la salut, amb una perspectiva comunitària, col·laboren en aquest objectiu

[1] https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/2022

[2] https://www.who.int/es/about/governance/constitution

[3] 10è Congrés de Metges i Biolegs  de Llengua Catalana , Perpinyà 1976