La transparència com a fonament de la comunicació

PEDRO MOLINA RODRÍGUEZ-NAVAS

Professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Perquè la transparència sigui efectiva, útil per les organitzacions i per la ciutadania, s’ha d’entendre com un procés comunicatiu. Quan l’objectiu és informar a un públic interessat o susceptible d’estar interessat en les activitats de les entitats, la transparència serveix per atraure nous aliats, com socis, voluntaris o donants, i per millorar la reputació i la visibilitat de l’entitat. Si, al contrari, s’aplica només com a resultat d’una obligació legal o com un procés administratiu, sense considerar als destinataris, es perd el seu potencial.   

Aplicar la transparència des d’aquesta perspectiva comunicativa supera la tradicional concepció que l’entén exclusivament com una eina preventiva de la corrupció. L’objectiu ha de ser generar sinèrgies, potenciar diàlegs, així com facilitar el retiment de comptes i la participació fonamentada en la confiança i el coneixement. Així, és fonamental que sigui un valor que comparteixen totes les persones que conformen una entitat, perquè sigui també una actitud, és a dir, una conducta personal i professional. Perquè això sigui possible, s’ha de partir d’alguns principis o idees generals, com que la ciutadania té dret a saber com es governen i gestionen les organitzacions que reben fons públics o que la transparència enforteix tant a les organitzacions que l’apliquen com al sistema democràtic en el seu conjunt.

Llavors, l’aplicació de la transparència s’ha de basar en atributs d’informació de qualitat per fomentar la participació i la col·laboració. Entre aquests, cal destacar que les informacions transparents han de ser sempre comprensibles. Això implica utilitzar un llenguatge periodístic o de lectura fàcil i acompanyar les informacions complexes amb gràfics, infografies o materials audiovisuals accessibles per a tothom. Altres d’aquests atributs impliquen facilitar-hi l’accés amb menús ben organitzats o publicar les dades en formats d’arxiu oberts i estandarditzats.

El mitjà de comunicació fonamental per la transparència de les entitats és el seu lloc web corporatiu. És important que aquest espai mostri la importància de la tasca que es desenvolupa, però també que la gestió respon a la seva missió i als valors compartits a les societats democràtiques actuals, com és la transparència.