La Sindicatura de Greuges de Barcelona

RAMON NICOLAU

Secretari General de la FCVS

Director Adjunt Fundació Apip-Acam

La Sindicatura de Greuges de Barcelona es va crear a partir de la Carta Municipal aprovada l’any 1998 (Nota). La seva missió és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans/es de Barcelona, i també de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat, encara que no en siguin residents, especialment pel que fa als Drets i llibertats relacionats a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Tot i així no és fins a l’any 2005 que el Consell Plenari Municipal acorda per unanimitat nomenar a la Sra. Pilar Malla, com a primera síndica de greuges. L’any 2010, també per unanimitat és nomenada M. Assumpció Vilà, qui renova el càrrec l’any 2016, fins al 2021. Totes dues tenen un llarg historial en el camp del voluntariat social, ja que la Pilar va ser molts anys directora de Càritas de Barcelona, i la M. Assumpció directora d’Oncolliga, totes dues entitats federades a la FCVS, i a més la M. Assumpció va ser presidenta de la mateixa FCVS i de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.

Una característica important de la Sindicatura de Barcelona és que les candidatures han de ser presentades per entitats sense afany de lucre de la ciutat, encara que després siguin votades pel Consell Plenari Municipal per una majoria de 2/3. El seu funcionament està molt detallat a la web de la mateixa Sindicatura.

En aquest context la FCVS, la Taula d’Entitats del Tercer Sector i un gran nombre de les seves entitats i federacions van optar per presentar la meva candidatura a la sindicatura, conjuntament amb entitats educatives, veïnals, juvenils, culturals i comercials de la ciutat.

El procés de renovació va començar el gener del 2021, amb la presentació de candidatures per les entitats de Barcelona, al mes d’abril es va obrir una etapa de suport a les candidatures per les persones censades a Barcelona i les entitats de la ciutat. Es van presentar 8 candidatures de persones amb un llarg historial de servei a la ciutat en els camps educatiu, social, cultural, urbanístic, associatiu i jurídic. Els diferents debats entre les 8 persones candidates ens han permès enriquir-nos, i alhora conformar un programa per a la propera sindicatura amb les aportacions de tots 8.

Ara està en mans del Plenari Municipal decidir per unanimitat (o per majoria de 2/3) qui serà la futura síndica de Barcelona. Pilar Malla i M. Assumpció Vilà han deixat el llistó molt alt.

Nota: Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, última modificación: 30 de diciembre de 2014.  «DOGC» núm. 2801, de 8 de enero de 1999. «BOE» núm. 28, de 2 de febrero de 1999.