La nova aventura a la Federació Catalana de Voluntariat Social

JOSEP MARIA FERRAN

Coordinador Territorial de la FCVS – Tarragona

Coordinador general de Ceradai

Enguany farà cinquanta anys que vaig iniciar el voluntariat associacionista, que també és voluntariat. Ho recordo perfectament, era l’any 1973. I ja va ser el 1976 quan vaig participar en ‘Això… Aleixarenc’, la primera revista local amb plena llibertat d’expressió.

L’any 1980 vaig ser mestre voluntari alfabetitzador en el SMO a Colmenar Viejo. Després vaig seguir com a  mestre voluntari en la recerca per a construir i provar jocs didàctics, àgils, lleugers i fungibles.

El 1989 vàrem iniciar l’agenda pública amb la convocatòria de la peonada cultural comarcal del Priorat (1).

Més tard, en el 2007, vaig crear la primera escola de pares i mares al centre Cívic de Torreforta. També a les 7 de la tarda els dilluns estava de psicopedagog a l’EAP i en el 2011 vaig iniciar un voluntariat social en el programa de suport a les famílies a l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, on ja portem quasi dues-centes famílies ateses.

En el 2000, l’entitat Ceradai, de la qual formo part, vàrem entrar associats a la Xarxa d’Entitats de la UNESCO, i en els 2001 ja vam ser entitat membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social. En la FCVS hem estat presents en la coordinadora de Tarragona, en alguns moments de forma més intensa i en altres no tant.

En relació amb la UNESCO fem tasques de sensibilització i difusió en el marc dels dies internacionals de l’educació, de la pau i en altres temes que considerem d’interès.

Des del passat 2 de juny, formo part del Consell Directiu de la FCVS. Això per a mi suposarà conèixer altres persones solidàries i contribuir en el projecte de la Federació.

Per la meva part he participat en simposis, jornades i congressos aportant amb creativitat solucions a problemes educatius, socials i culturals.

He posat en marxa publicacions amb dipòsit legal sobre temes educatius (2), he publicat metodologies i didàctiques a jornades a Saragossa, Madrid, Barcelona, Santander, Reus, Tarragona, Andorra la Vella, etc. (3). En el 2011 es va reconèixer un dels meus treballs en un congrés com a publicació en plena llibertat d’expressió (4).

En la coordinació de la FCVS considero que és important generar sinergies, cooperació en equip, recerca de voluntariat com ajuda al creixement i a l’empoderament de les persones. També veig rellevant conscienciar sobre el voluntariat social diferenciat, de forma familiar i amb diferenciació de la resta del voluntariat i de la solidaritat en tots els temps de la vida.

1.- Ferran Torrent, Josep Maria (1989) Amb el llapis fem camí. Peonada cultural. Jocs Ceradai. Tarragona. Centre d’Estudis Ceradai.

2.- Cooperis    T 1794-2011, El Trísbol. L’ADN dels jocs comunicatius, creatius i cooperatius T 1795   2011, “””3B Fulletons*Ceradai))) DL 1009-2012, El Comental T-474 2013, Vida Creixent. Moviment cristià de la gent gran   T 1302- 2013, Jocs Cooperatius 3B    DL   T 922- 2012,  AS+Cooppel. L’assessorament psicopedagògic amb l’eina educatva Cooppel    DL   T 25- 2014, PUC? Fullet de comunicació educativa de l’institut  T 222- 2014, Cooppel.es T-244- 2014 i UNES(CO)OPPELING    T  17- 2015

3.- Ferran Torrent, Josep Maria (1997) Cultura fluvial del Pirineu a la Mediterrània. Actes de les primeres jornades d’estudi de la cultura fluvial Pirineu-mediterrània Tortosa 4 a 6 de novembre de 1994. El patrimoni cultural i natural de la conca de Montsant.

4.- Grau Pujol Josep Maria i  Ferran Torrent, Josep Maria (2011) “Això… Aleixarenc, revista de plena llibertat d’expressió VIII Congrés de la CCPC. Barcelona i Cornellà.