La lectura fàcil, una eina d’inclusió social

Elisabet Serra

Codirectora de l’Associació Lectura Fàcil

Llegir ens permet créixer, compartir idees, pensaments i experiències. La lectura ens dóna confiança i capacitat per ampliar la nostra visió del món i prendre decisions lliures i informades. Però, hi ha persones que per diversos motius tenen la capacitat lectora minvada.

Ens referim a persones nouvingudes que desconeixen l’idioma d’acollida, persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial, alumnes amb trastorns de l’aprenentatge, gent gran amb senilitat, etc. Per a aquestes persones llegir una carta o una notícia, i entendre-les, suposa un gran esforç. Paraules complexes i frases massa llargues es converteixen en una barrera a la informació, el coneixement i la cultura.

La lectura fàcil neix per donar resposta a aquestes necessitats. Són llibres, pàgines web, publicacions periòdiques, documents administratius, etc. que segueixen unes pautes internacionals sobre el contingut, el llenguatge i la forma, que les fan accessibles a tothom. Des de l’Associació Lectura Fàcil n’impulsem precisament l’adaptació, validació i difusió.

A grans trets, un text de lectura fàcil es caracteritza per:

  • exposar els fets en ordre lògic i cronològic.
  • les frases són curtes amb una estructura ordenada.
  • el vocabulari és clar, directe i senzill, evitant metàfores, abstraccions i tecnicismes.
  • les il·lustracions són descriptives i complementen el text.

Per a les entitats de voluntariat, la lectura fàcil és una dobla eina d’inclusió social: per una banda, per fomentar la lectura entre les persones usuàries i per l’altra per treballar l’accessibilitat als continguts. Cada vegada són més les entitats que incorporen la lectura en la seva programació com a activitat lúdica, formativa i integradora. En aquest sentit, els Clubs de Lectura Fàcil són una eficaç eina de foment lector i inclusió social.

Des de fa 12 anys, usuaris del Taller Ocupacional Caviga de Viladecans assisteixen cada 15 dies a la biblioteca per llegir i comentar llibres de lectura fàcil, dinamitzats per un pedagog i una persona voluntària. Com aquest grup de lectura, a Catalunya en són més de 200, impulsats des d’entitats, biblioteques, residències de gent gran, consorci de normalització lingüística, etc. Tots ells cerquen, mitjançant la lectura acompanyada i compartida, despertar, recuperar o mantenir el gust per la lectura en persones amb dificultats lectores.

D’altra banda, és un recurs per facilitar l’accés a la informació. Aplicant les pautes de lectura fàcil en la redacció i el disseny de documents, les entitats de voluntariat poden fer que les seves memòries, tríptics, continguts web, cartes, butlletins o presentacions siguin entenedors per a tothom. Per tot això, podem dir que la Lectura Fàcil esdevé una eficaç eina d’inclusió social.