La importància del voluntariat femení en l’àmbit social

IMMA CULLELL

Vocal de la FCVS

Responsable de voluntariat de Càritas Diocesana de Girona

En una societat cada vegada més conscient de la necessitat de col·laborar en accions socials, el voluntariat esdevé una eina fonamental per aconseguir la millora en benestar social. El voluntariat, segons la Llei del Voluntariat de 2015, és “l’activitat no remunerada i sense ànim de lucre que les persones físiques desenvolupen en favor de les persones o de la comunitat, i que es realitza a través d’organitzacions de voluntariat o entitats sense ànim de lucre”.

En aquest context, el rol de les dones en el voluntariat és clau, ja que, segons les dades de l’estudi ‘El voluntariat a Catalunya. Qui, com i per què’ impulsat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) en col·laboració amb la Plataforma del Voluntariado de España, el 65% de persones voluntàries són dones. Aquesta xifra, si bé és una mostra de l’alt compromís social de les dones,  també és el reflex de la desigualtat de gènere que encara perdura en la societat. Les dones segueixen assumint majoritàriament les tasques de cura i, per tant, és més probable que s’impliquin en tasques de voluntariat relacionades amb aquest àmbit. No obstant això, la seva implicació en altres àmbits del voluntariat és igualment important i necessària.

Les dones, per la seva empatia i capacitat d’organització, aporten un valor afegit al voluntariat que no es pot desaprofitar. Segons els resultats de l’estudi, es destaca que, elles, “en un 6% més, fan activitats d’acompanyament a persones que no pas els homes. Ells es dediquen a l’organització interna, la difusió, la captació de fons i la promoció del voluntariat més que les dones”.

En conclusió, el voluntariat és fonamental per a la millora del benestar social i el compromís de les dones en aquest àmbit és clau. Cal fomentar, promoure i destacar la participació  activa de la ciutadania al voluntariat en totes les seves àrees. Només així es pot construir una societat més justa i igualitària.

Bibliografia

  • Llei 5/2015, de 13 de maig, del Voluntariat. Generalitat de Catalunya. Recuperat de: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=693504&language=ca_ESde:

  • Estudi El voluntariat a Catalunya. Qui, com i per què Estudi realitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social en col·laboració amb la Plataforma del Voluntariado de España. Any 2022. Recuperat de:

https://voluntaris.cat/wp-content/uploads/2022/11/El-voluntariat-a-Catalunya-Qui-com-i-perque.pdf