La FCVS reconeix el paper del voluntariat com agent d’integració i demana més suport per a les entitats socials

En el marc del Dia Internacional del Voluntariat, la FCVS ha publicat un manifest on reclama als poders públics més suport econòmic i facilitats per a les entitats socials perquè se’n garanteixi la subsistència dels seus projectes i les persones voluntàries puguin seguir col·laborant.

També demana que el voluntariat pugui seguir desenvolupant la seva activitat al costat de les persones vulnerables i recorda la importància de combinar la intervenció virtual i presencial en l’acció voluntària.

MANIFESTEM que el voluntariat social, en totes les seves formes, és agent de salut integral i de benestar de les persones vulnerables

La distància física, afectiva i social a què ens ha obligat la crisi sanitària de la Covid-19 i també, per què no dir-ho, el dolor per tanta mort i tants dols, a nosaltres, les persones voluntàries, paradoxalment ens han permès obrir-nos a una certesa que avui, dia 5 de desembre de 2020, volem compartir amb la resta d’actors socials i amb la població del nostre país:

En primer lloc DIEM que us hem sentit ben a prop. I que hem fet tot el que és a les nostres mans perquè us arribi el nostre reconeixement i impuls, tot i el confinament en aquest context de pandèmia, tan nou i tan dur.

En segon lloc AFEGIM que hem constatat, més que mai, que el voluntariat social en totes les seves formes, som un agent potent d’integració i d’inclusivitat.

En tercer lloc RECLAMEM als poders públics que, més enllà del reconeixement que heu fet al nostre compromís i activitat, anomenant-nos ‘servei essencial’, ara cal que traduïu el reconeixement en més suport econòmic i més facilitats  per a les entitats socials on les persones voluntàries som acollides i hi tenim l’oportunitat de col·laborar. Les entitats són les que garanteixen la subsistència dels projectes i pateixen de manera molt directa la crisi econòmica, tot i desenvolupar un servei públic.

En quart lloc, DEMANEM que mentre continuïn activats els protocols sanitaris, puguem seguir desenvolupant la nostra activitat al costat de les persones més vulnerables sense dificultat a l’hora de realitzar l’activitat, l’accés a EPIs i a d’altres recursos.

En cinquè lloc RECORDEM que combinar la intervenció virtual amb la presencial,  contribuirà a la millora de la salut bio-psico-social de les persones a qui acompanyem. I així pensem continuar fent-ho en endavant.

I finalment MANIFESTEM que el voluntariat social, en totes les seves formes, és agent de salut integral i de benestar de les persones vulnerables.

Per tant, en representació avui dels equips de persones voluntàries, que sempre s’han mostrat prudents i valentes, posem la VIDA al centre de les nostres actuacions, decidides a humanitzar la nostra societat.