La FCVS publica recomanacions de participació i col·laboració davant la crisi de la COVID-19

Els consells s’adrecen tant a la ciutadania com als organismes que volen acollir iniciatives de participació davant l’emergència del cornavirus

Davant l’emergència provocada per la COVID-10, la Federació Catalana de Voluntariat Social consideraem que:

 1. Ens trobem en un moment d’excepcionalitat. Tota la ciutadania es troba sotmesa a les restriccions i indicacions de les autoritats sanitàries i d’ordre públic.
 2. _x000D_

 3. Les iniciatives ciutadanes i de les administracions locals que, lògicament ara no es veuen emparades per la Llei 25/2015, no poden ser considerades activitats de voluntariat pròpiament dites. Però certament, són accions de bon veïnatge, d’ajuda mútua, de col•laboració, que es guien totes per principis i valors comuns a l’acció del voluntariat  com són la solidaritat, la gratuïtat, el fet de fer-ho per decisió pròpia, el compromís en participar dels assumptes col·lectius.
 4. _x000D_

CIUTADANIA

Recomanacions per si vols  participar i col·laborar en el context de crisi de la COVID-19

 • Pots adscriure’t a una crida que faci el teu Ajuntament, Consell Comarcal  o a través d’alguna entitat que es coordini amb les institucions del teu municipi,  per a dur a terme accions de suport a persones en situació de vulnerabilitat o confinament  durant l’emergència sanitària. Aquestes crides les pots trobar al ‘Connecta’t al voluntariat’
 • També les pots consultar a través de la nostra borsa ‘Voluntariat en un clic’ la qual, de manera excepcional, penjarà crides a la participació que neixen en aquest context d’emergència.
 • Cal que t’informin de les mesures ‘oficials’ d’higiene i prevenció de riscos com el distanciament, de la mateixa manera i  cal que posin al teu abast els equips de protecció individual necessaris.
 • _x000D_

 • Per tal de prevenir el virus, cal que s’hi apliquin les mesures de protecció indicades per les autoritats sanitàries:
 • _x000D_

  • Renta’t les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones.
  • _x000D_

  • Tapa’t la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renta’t les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
  • _x000D_

  • Evita el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb altres persones, encara que no presentin símptomes, no hi comparteixis les pertinences personals.
  • _x000D_

  • Evita compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • _x000D_

 • Recorda que el teu paper és com a persona col·laboradora, per tant, no pots assumir responsabilitats que li pertoquen als professionals remunerats. Davant qualsevol dubte, dirigeix-te al professional de referència.
 • _x000D_

 • Cal que tinguis present que t’has de cuidar, físicament  i emocionalment per ajudar a altres persones que ho necessiten.
 • _x000D_

La FCVS ha publicat un material infogràfic per facilitar les recomanacions per fer tasques de suport a persones en situació de vulnerabilitat o confinament.

ORGANISMES

Recomanacions per acollir iniciatives de participació ciutadana en el context de la crisi de la COVID-19

 • Són les autoritats sanitàries, de protecció civil i de serveis socials les que han de poder coordinar aquestes iniciatives.
 • _x000D_

 • Més enllà d’organitzar la iniciativa és important facilitar informació clara dels serveis a realitzar, el període, i les normes de seguretat/higiene, tant per a les persones que necessiten i demanden el servei, com per aquelles que hi col·laboren de forma solidària.
 • _x000D_

 • És imprescindible fer un seguiment de la iniciativa per assegurar que s’està donant la resposta esperada a la necessitat plantejada en aquest moment.
 • _x000D_

 • Cal posar a l’abast de totes les persones que col·laborin, els equips de protecció individual, així com insistir en les mesures d’higiene i protecció que cal respectar, sense excepció.
 • _x000D_

 • És fonamental tenir present que les persones que col·laboren no tenen la responsabilitat, ni la potestat de prendre decisions. Cal que tinguin en tot moment un professional de referència que els informi de les indicacions que cal seguir, tant del servei en concret, com de les normatives de seguretat.
 • _x000D_

 • Establir quines seran les vies de comunicació entre les persones col·laboradores i els seus referents, així com els protocols a seguir.
 • _x000D_