La FCVS, davant el bloqueig de les subvencions de la Generalitat

La FCVS davant del comunicat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha realitzat aquest dilluns sobre l’afectació que té en les entitats la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part de l’Estat, expressa el seu rebuig a la greu situació creada. Aquest fet suposa el bloqueig de més de 10 milions d’euros destinats a subvencions d’acció cívica, voluntariat i joventut i, per tant, s’estima que un percentatge elevat d’entitats quedaria en una situació econòmica molt compromesa, podent provocar la incapacitat per seguir l’activitat econòmica.

En el cas de la DGACC els projectes que reben aquesta subvenció són els destinats a encarar la lluita contra l’exclusió social, ja sigui impulsant programes d’acció comunitària, ja sigui fomentant el voluntariat, ja sigui enfortint les associacions, ja sigui portant a terme programes específics per a la població gitana, etc. I afectant especialment els infants, els joves, les dones i les famílies. Però també persones immigrades, persones amb drogodependència, persones amb malalties mentals, persones amb discapacitat i gent gran, que es troben en risc d’exclusió social.

Pel que fa a Joventut, es tracta d’entitats que fan activitats d’educació en el lleure adreçades a infants i joves com a instrument de cohesió social i projectes juvenils o plans anuals d’actuació de les associacions juvenils i els consells locals de joventut destinats a potenciar i consolidar la seva existència com a instruments rellevants per promoure la participació i el compromís social del jovent. Molts dels seus projectes van dirigits a actuacions relacionades en l’àmbit de la igualtat, el treball i l’ocupabilitat, la prevenció en la salut, així com el foment de l’educació.

La COSPE és una convocatòria plurianual i, per tant, el seu bloqueig no només compromet els programes d’enguany sinó també els previstos pel 2018, molts dels quals no podrien executar-se.

Alhora, cal recordar que no només es tracta de programes, sinó que també té una afectació directa cap als professionals que hi treballen. Per les entitats que reben ajudes de la DGACC, s’estima que l’impacte econòmic que la convocatòria té en les nòmines és d’aproximadament un 70%, això vol dir que uns 1300 treballadors podrien quedar afectats per aquest bloqueig de l’Estat. Pel què fa l’impacte en la població en beneficis directes i indirectes d’aquests projectes, la xifra de persones afectades seria de 900.000, segons les dades facilitades per les mateixes entitats.

La intervenció també comporta una afectació directe a les pròpies entitats, ja que la decisió es fa efectiva el mes d’octubre de 2017, amb pràcticament tot l’any transcorregut i amb bona part de les despeses associades a aquests programes ja invertides (l’import de la subvenció que s’anava a atorgar representa, de mitjana, un 40% de l’import del projecte), les quals no podran ser recuperades per les entitats si l’Estat no aixeca el bloqueig. Aquesta situació comporta un endeutament crític per la gran majoria de les entitats, que posen en risc la seva viabilitat i continuïtat.

La presidenta de la FCVS i Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, assegura que la situació és “molt greu” perquè aquests diners es destinen a col•lectius molt vulnerables. A més, afegeix Alsina, moltes entitats han realitzat ja nombroses activitats comptant amb aquests diners i si no els reben aviat “no podran sobreviure”. Per això, Alsina ha demanat al govern espanyol que “no barregi l’acció social de les entitats del país amb el conflicte polític“.

Descarrega’t el document