Instantània del voluntariat

MAGDALENA BLASCO
Vocal de Gent Gran de la FCVS
Directora Fundació Privada Avismón – Catalunya

 

En aquests darrers anys el nombre de persones voluntàries de les entitats socials ha anat augmentant al mateix temps que creixien les necessitats socials. En base a aquesta realitat social, veiem que n’hi ha de joves, de grans i de mitjana edat, podent ser l’activitat voluntària puntual o prolongada en el temps.

D’altra banda, si fem una instantània del sector del voluntariat, observem que està altament feminitzat i que la presència masculina és molt reduïda, tal com demostren les últimes dades publicades que parlen de la presència de dones voluntàries del 60% per a diferents àmbits d’actuació en la ciutat de Barcelona.

Quin paper juguen però els rols de gènere en aquesta tendència de les dones a escollir professions i altres activitats que tenen a veure amb la relació d’ajuda?

Els rols de gènere i estereotips són creences, idees preconcebudes i prejudicis que s’han anat construint i transmetent culturalment en les societats al llarg del temps i que reparteixen atributs de les persones entre homes i dones. En base als rols de gènere, a les persones se’ls assignen habilitats o qualitats per desenvolupar determinades activitats en funció del seu sexe. A les dones històricament se’ls ha assignat totes aquelles activitats adreçades a l’atenció i cura dels altres, i a l’home aquelles activitats on hi ha una implicació en l’esfera pública, com ara sindicats, partits polítics i organitzacions empresarials o estudiantils.

Que siguin majoritàriament dones les que vulguin col·laborar en millorar la societat dedicant el seu temps als altres, no pot ser considerat com quelcom negatiu o com una activitat “de segona”… Més aviat com una conseqüència lògica del paper històric de la dona en la societat.

Això ens planteja un repte de futur molt important: la necessitat d’arribar a la paritat, entesa com una participació equilibrada  de dones i homes en totes les esferes de la vida. Potser l’educació no-sexista serà l’única forma de revertir aquesta tendència.

Amb aquesta instantània he volgut capturar una imatge, el més actual possible, del col·lectiu del voluntariat i al mateix temps fer-los un espai en aquesta editorial on les persones lectores o seguidores de les xarxes socials, podran veure la importància cabdal que té el voluntariat a nivell de tot Catalunya i ser conscients que aquest, és un motor que cal cuidar en tots els seus àmbits d’actuació.

Fonts:

  • Informe Panoràmic, edició 2016
  • Sociòloga Maria Rosa Garriga