Elecció de nova Junta Rectora i nova Executiva a l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Associació de Mestres Rosa Sensat

MAR HURTADO, Presidenta

EVA SARGATAL, Secretària

DAVID PUJOL, Tresorer

L’Associació de Mestres Rosa Sensat, en l’assemblea ordinària del passat 17 de juny, va elegir una nova junta rectora i una nova executiva i, d’aquesta manera, es posà fi a l’etapa de provisionalitat que vivia l’entitat. La junta rectora actual està formada per Amàlia Ramoneda, David Castillo, Marta Guzman, Annia Vilaró, Efrèn Carbonell, Meritxell Sabaté, Montserrat Colomer, Mar Noguerol i per les tres persones de l’executiva, amb un mandat per tres anys: Mar Hurtado com a presidenta, Eva Sargatal com a secretària i David Pujol com a tresorer.

L’executiva elegida s’hi va presentar amb un programa continuista, en el sentit que vol seguir impulsant les activitats pròpies de l’Associació, que no són altres que la formació permanent a través de cursos, grups de treball, jornades, revistes, publicació de llibres i, en paral·lel, intervenció en el discurs públic per tal de donar veu als docents. També, a la vegada, amb un projecte transformador, en el sentit de renovar tot allò que es pugui millorar: consolidar l’economia de l’Associació, augmentar el nombre de socis i d’”escoles i universitats amigues”, cercar nous subscriptors per a les revistes, donar-nos a conèixer entre els universitaris que es preparen per a ser mestres, crear xarxa amb altres entitats, etc.

Com a sistema de funcionament es vol impulsar el treball per projectes, a partir d’una feina d’equip, la qual cosa es veu afavorida pel fet d’estar tots junts en un mateix espai, més diàfan i funcional. Estem contents de poder compartir veïnatge amb la Federació Catalana del Voluntariat Social, la qual cosa ens permetrà compartir despeses de funcionament i qui sap si, en un futur, planificar també algun projecte conjunt.