El voluntariat: una contribució social imprescindible

RAMON FARRÉ

Coordinador Territorial de la FCVS – Lleida

Voluntari a l’associació Sant Vicenç de Paül

El proppassat 26 de maig, les entitats de voluntariat social de les comarques ponentines, en un acte de generositat i confiança enormes, van escollir-me com a coordinador territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), tot recollint el testimoni de mans de na Rosa Palau, persona estimada, qui ha exercit aquesta funció durant els darrers quatre difícils anys, amb una dignitat, dedicació i encert encomiables.

Havent estat recentment ratificat, espero poder respondre degudament a la confiança dipositada i seguir les petjades de la Rosa, amb el seu ajut i la de tot el voluntariat de les entitats associades a la Federació de la demarcació: la responsabilitat de la coordinació només es pot exercir comptant-hi a l’avançada i agraint-ho a la bestreta. Així ho faig.

La missió encomanada és promoure i vetllar pel voluntariat social a Lleida i per les entitats federades. L’objectiu és contribuir a difondre la feina que s’hi fa, enfortir la xarxa, si pot ser incorporant noves entitats, tot creant sinergies entre les existents, a més de continuar enfortint els llaços amb les diferents administracions públiques i el món de l’empresa.

La feina no ha de romandre reclosa dins l’àmbit de les entitats i de la FCVS. No es correspondria pas amb la manera d’entendre el voluntariat per les entitats ni amb la seva vocació, diferent en cada cas, però amb un denominador comú, que és enfortir la cohesió social, promoure una societat més equitativa, més democràtica i respectuosa amb les diferències, tot focalitzant en aquells que més necessiten la contribució del voluntariat.

Farem el possible perquè moltes persones coneguin els indubtables avantatges que es deriven del voluntariat pel seu impacte econòmic, social i personal, imprescindibles per tenir una societat amb un punt més d’humanitat, i vulguin esdevenir-ne membres actius.