El voluntariat i l’esclerosi múltiple


JOSEP MARIA LÁZARO GALLARDO
Coordinador de Voluntariat de la Fundació Esclerosi Múltiple

En un moment en el qual moltes persones pateixen situacions de distanciament i/o aïllament  social, des de la Fundació Esclerosi Múltiple dedicarem els propers mesos a fer créixer el voluntariat d’acompanyament. Així doncs, volem donar resposta a aquelles situacions en les quals la participació en aquest tipus d’activitats pugui ser especialment significativa i desenvolupant nous protocols que permetin millorar aquesta participació, adaptant-la també a la situació actual.

L’acció voluntària és una activitat amb molta importància i significat no només per a les persones que reben suport, sinó també pels valors de solidaritat i altruisme que transmet al conjunt de la societat.

A la nostra entitat les persones voluntàries participen en la sensibilització de la societat respecte a l’esclerosi múltiplela captació de fons a través de campanyes solidàries i els acompanyaments a persones usuàries dels nostres serveis.

L’acompanyament, entès com a suport, pot tenir beneficis en tant que la interacció amb altres persones ens ajuda emocional i físicament (reducció de l’estrès, ajuda a l’hora d’afrontar noves situacions, beneficis per a la salut, reducció de la sensació de solitud i aïllament, establiment de noves rutines, reducció d’emocions negatives, etc…).

D’aquesta manera, es vol oferir un espai que permeti a la persona desenvolupar-se fora de la seva rutina i comptar amb una font de suport social fora del seu nucli familiar més pròxim.

Per altra banda, creiem fermament que la participació en aquesta modalitat de voluntariat també pot tenir efectes beneficiosos per a la persona voluntària en quant a satisfacció, benestar i autoestima.

Ja sigui només durant unes hores a l’any o bé de manera setmanal, a la FEM hi ha moltes maneres de participar en el voluntariat. Sense la solidaritat de les persones voluntàries seria impossible que el que fem fos una realitat, per això ens omple d’orgull que totes elles formin part del nostre equip.