El voluntariat en l’àmbit de l’oncologia: un repte


MARTA SOLÉ
Vocal FCVS de salut

 

És un fet provat, que l’atenció integral al pacient dona cabuda a les persones voluntàries. Els professionals sanitaris poden donar resposta a les necessitats assistencials, però si pensem en una atenció més humanitzada, l’acompanyament actiu de la família, amics o voluntaris és imprescindible per complementar l’assistència.

Les persones malaltes no sempre poden comptar amb el suport familiar durant tot el procés de la seva malaltia. Sovint trobem persones que viuen soles, que no tenen família o que tot i tenint-ne, les obligacions quotidianes i/o l’esgotament dels cuidadors, fan que sigui essencial el suport del voluntariat.

El voluntariat oncològic té un gran recorregut i una gran versatilitat d’atenció a les persones que pateixen un procés oncològic. Desenvolupen diferents tipus de voluntariat, tant en l’àmbit hospitalari, sociosanitari com en el domicili. En qualsevol cas, la seva missió és donar suport emocional als pacients i/o cuidadors, acompanyar-los en les llargues hores de soledat i ajudar-los a suportar i superar les diferents fases de la malaltia.

En l’àmbit oncològic, cal fer una menció especial al voluntariat testimonial, sigui perquè ha passat la malaltia o perquè l’ha viscut molt a prop per un familiar o amic. És aquí on vull fer referència a la frase d’en Cari Grant, “El destí no és necessàriament el que obtenim de la vida, sinó més aviat, el que donem”. El voluntariat testimonial és un exemple de superació, de generositat i de plantar cara a la vida: són aquelles persones que no s’han quedat pensant “el que m’ha tocat viure”, sinó que positivitzant la seva situació tenen la capacitat de transmetre força, experiència, coneixement i esperança, ja que la seva presència és una demostració de supervivència.

La meva felicitació més sincera per totes aquelles persones que fan de la seva experiència un acte d’amor a la societat, que han reorientat l’horitzó de la seva vida i que hi han sabut dotar-se d’eines que els ajuden a ser forts i garants de l’èxit que poden aconseguir.

Bibliografia

  • “El voluntariat en l’àmbit Hospitalari i sociosanitari” FCVS
  • “Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut, Hospitals i centres sociosanitaris”. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris