El voluntariat a Creu Roja

JOSEP MASIP 
Vocal Consell Directiu FCVS
Vicepresident Creu Roja Catalunya

 

A la Creu Roja el voluntariat no és només un recurs humà, és un  Principi i, per tant, un element imprescindible del que ha estat, és i serà. Un aspecte tan fonamental ha de tenir una revisió i adequació constant, amb el compromís de tots els òrgans de govern, direcció i tècnics.

Per una institució que té a Catalunya més de 17.000 voluntaris i voluntàries, distribuïts en cent assemblees locals i comarcals, la planificació de l’acció voluntària és totalment imprescindible per garantir una resposta unificada a tot els territori.

Faré referència a diversos temes que constitueixen, sense voluntat limitativa, els principals eixos de treball:

  • Ajustar la captació del voluntariat a les necessitats reals dels projectes que es realitzen.
  • Procurar que el nou voluntariat tingui una persona de referència, potenciant el “mentoratge” o “tutoratge”.
  • Facilitar al voluntariat la formació necessària, contemplant els aspectes tècnics per l’activitat, les habilitats socials i el suport psicològic.
  • Establir pautes de seguiment, que permeti la detecció immediata de qualsevol situació.
  • Reconeixement formal i informal de l’activitat voluntària.
  • Potenciar la vida associativa i participativa.
  • Acompanyar al voluntariat en la seva sortida de la Institució.

Els nous temps requereixen noves respostes. Estem avançant cap a nous models de voluntariat, adaptant el clàssic, per exemple, a distància, el Voluntariat Social Corporatiu, d’aprenentatge-servei, etc.

Des de ja fa anys, la gestió del voluntariat està controlada per un sistema de gestió de qualitat, auditat anualment i que té en compte totes les fases.

Per últim esmentaré a quelcom que representa un dels grans reptes de futur: trobar noves formes de col·laboració que permetin a qualsevol persona que vulgui incorporar-se a la Creu Roja pugui trobar el seu lloc, més enllà dels aspectes formals i reglamentaris.