El gran impacte del voluntariat en l’àmbit de les addiccions


ORIOL ESCULIES I PLOU
Director Projecte Home Catalunya 

 

El gran impacte del voluntariat en les entitats que treballen per les addiccions rau, més enllà de la formidable tasca de suport als equips, en alguns elements inherents al propi fenomen del voluntariat.

Una persona drogodependent sovint s’ha envoltat de persones i entorns poc prosocials. Desconfia de la condició humana. No mostra les emocions per por a ser ferit. Davant d’aquesta situació, descobrir i viure l’ajuda desinteressada i continuada d’una persona voluntària esdevé un acte clarament transformador per a iniciar un camí de confiança i recuperació.

En segon lloc, i malauradament, avui dia encara persisteix en la societat cert estigma envers les persones amb addiccions, fruit del desconeixement i de prejudicis. Les addiccions són una malaltia severa però tenen cura, i tothom es mereix una segona oportunitat. Per tant, el compromís del voluntariat els demostra que part de la societat els acompanya, no els jutja, els accepta incondicionalment.

Una part cabdal del procés de rehabilitació en drogodependències passa per la reeducació a fi i efecte d’aprendre a viure amb nous hàbits més adaptatius, amb el que anomenem un estil de vida saludable. Aquesta transformació personal tan necessària requereix de molt entrenament. La presència del voluntariat esdevé el nexe amb la societat. Sent tan heterogeni i de valors positius, es converteix en un assaig impagable per a la integració social.

No comprenc la posició d’alguns col·lectius de professionals que, potser per recel corporativista, consideren un error comptar amb voluntariat en els serveis d’ajuda en drogodependències. Algú pensa que, per exemple, els voluntaris que entretenen a nens i nenes ingressats a l’hospital substitueixen la funció dels metges? O la complementen? Els equips especialitzats i remunerats són insubstituïbles però els voluntaris i voluntàries també. Tots dos col·lectius sumen i es complementen per ajudar millor a les persones: la nostra missió principal.

Actuar com un model de referència és un dels pilars principals del marc de ‘Voluntariat i Filosofia de Projecte Home Catalunya’. Comptem amb la inestimable ajuda de més de 120 persones voluntàries en tasques tan diverses com atenció telefònica, suport administratiu i informàtic, trasllats i acompanyaments, captació de fons, arxiu, organització d’actes, tallers, jardineria, manteniment i moltes més. Aquest article el volem dedicar a tot a aquest gran grup humà en agraïment al seu suport.