Economia social i voluntariat, un binomi d’èxit

 

PEPITA PERICH

 

Directora de la Fundació Ramon Noguera

Els voluntaris són aquelles persones amb voluntat de servei que ofereixen el seu talent, el seu temps i les seves ganes de fer quelcom pels altres i sobretot que sempre hi són quan les necessites. Estan presents en totes aquelles activitats socials i solidàries que es fan arreu del territori i fan possible que es desenvolupin amb èxit i que tinguin continuïtat.

En el nostre àmbit concret, com a Fundació que atén a persones amb discapacitat intel·lectual generant oportunitats laborals per aquest col·lectiu a través de l’economia social aporten una mirada nova i complementaria a la nostra l’entitat. Una mirada fresca i generosa que fomenta valors com el compromís, la confiança i l’esforç. Aquestes persones aporten a l’organització una resposta a una necessitat que a vegades pel seu perfil professional no poden tenir una vinculació professional amb l’organització però que, en canvi, aporten un valor social afegit molt important.

Alhora, compartim valors, ja que les empreses d’economia social com la nostra tenen un objectiu social i no mercantil i això encaixa a la perfecció amb els valors de les persones que decideixen fer de voluntaris cedint el seu temps i els seus coneixements sense obtenir una retribució monetària a canvi.

Dins de la nostra organització i de les empreses d’economia social, els voluntaris, juntament amb els usuaris, les famílies i els professionals esdevenen un dels pilars que sustenten la nostra fundació. En els darrers anys són moltes les persones que decideixen realitzar un voluntariat en el si d’organitzacions no lucratives i això és una bona notícia i per això cal que les organitzacions generem canals de participació i presa de decisions que permeti que els voluntaris se sentin part de l’engranatge i es comprometin amb l’entitat i el col·lectiu al qual representa. Cal que entre tots fem créixer els valors que representen els voluntaris i l’economia social.