Creiem i seguirem creient

Jordi Balot

Comissionat representant Món Associatiu de la FCVS

Finalitzo el meu mandat com a president de la Federació Catalana de Voluntariat Social, encara que seguiré formant part del nou Consell Directiu amb la satisfacció de comptar amb la continuïtat de tots els membres de la meva junta, així com el relleu en la presidència en mans de Ramon Nicolau, fins ara secretari general de la Federació. Per tant, crec que seguim en molt bones mans a la Federació, en aquesta línia de continuïtat, per la gran vàlua i compromís de tots els membres del Consell.

No és fàcil fer un balanç de què han suposat aquests 4 anys de presidència, per la seva intensitat i per la quantitat d’activitat generada per la Federació i per les entitats que la conformen.

Per una banda, l’apropament a les entitats al llarg de tots els indrets de Catalunya i el seu coneixement de primera mà, ha estat per a mi una lliçó de compromís i un aprenentatge intens envers la tasca i l’acompanyament a les persones més vulnerables, malgrat els entrebancs i les dificultats. Res pot amb nosaltres, amb el voluntariat i amb les entitats socials de voluntariat. Ni tan sols un virus, insignificant i microscòpic, que ha aconseguit paralitzar el món, no ha pogut paralitzar l’activitat de les persones voluntàries. En aquests anys hem demostrat, una vegada més, que som imprescindibles perquè el nostre país funcioni, per a minimitzar els fracassos econòmics i socials que deixen al marge a tants milers de persones. De fet, si no hagués estat per les entitats socials, la situació social en aquests moments encara seria més crítica del que és.

Des de la Federació hem potenciat els territoris, la seva representació i el seu apoderament envers les diferents administracions públiques. Hem posat en valor el voluntariat i ho seguirem fent. Hem estat presents i hem pogut fer aportacions rellevants als diferents nivells institucionals (Europa, Estat espanyol, Catalunya). I, en concret, aquests anys de pandèmia hem pogut ser uns interlocutors constants i uns referents amb el Govern de la Generalitat, especialment en el moment de la pandèmia, a l’hora d’elaborar els protocols d’actuació del voluntariat, de transformar la nostra manera d’actuar, d’aconseguir que el voluntariat hagi estat considerat com a personal essencial, de formar i acompanyar les noves persones voluntàries que volen fer alguna cosa pels altres…

Finalment, hem pogut actualitzar diversos protocols de funcionament intern així com documents rellevants per al present i futur de l’organització (Estatuts, Codi ètic i Reglament de règim intern).

No vull finalitzar aquestes línies sense donar el meu agraïment i sense fer un gran reconeixement a la feina ben feta. Moltes gràcies a totes les entitats que em vau donar la vostra confiança fa quatre anys per a representar-vos a nivell de Federació, per l’acollida que m’heu donat sempre i per tot el que m’heu ensenyat. Moltes gràcies a tot el Consell Directiu que m’ha acompanyat en aquesta aventura i que sempre ha estat capaç de tenir una visió positiva, malgrat les dificultats que hem hagut d’afrontar. Moltes gràcies per la gran tasca duta a terme per tot l’equip tècnic, amb tota la voluntat d’estar sempre al servei de les entitats federades, del voluntariat i dels equips territorials. I, finalment, moltes i moltes gràcies als milers de persones voluntàries del nostre país que, des de la vostra tasca discreta i silenciosa, des de la vostra constància i perseverança, feu possible un món més just, més humà, més inclusiu, on totes les persones podem ocupar el nostre lloc.

Creiem en el voluntariat i seguirem creient en el voluntariat! Molts ànims i endavant amb molta força, que encara ens queda molta feina per fer!