Construint una Europa més solidària

CARMEN TORRALVA DE LA GUARDIA
Vocal FCVS internacional 

El programa Erasmus és el que més ha contribuït a la construcció de l’Europa de la ciutadania. Al valorar aquesta aportació del jovent, sense oblidar el percentatge d’atur juvenil i la solidaritat de moltes persones joves davant de situacions de risc, la Unió Europea va decidir crear el Cos Europeu de Solidaritat, amb l’objectiu de generar oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris i voluntàries, o col·laborin en projectes, en els seus propis països o a l’estranger, que beneficien a comunitats i ciutadania de tota Europa.  Les novetats, en relació amb el seu antecessor, el Servei Voluntari Europeu, són la dotació de pressupost propi, 375,6 milions d’euros per 2018-2020, i la possibilitat de realitzar les activitats al país de residència.

El 10 de desembre de 2018 es va publicar la convocatòria de propostes per a l’any 2019. L’objectiu és incentivar la participació de joves i organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i de qualitat com a mitjà per contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat, la democràcia i la ciutadania a Europa, responent al mateix temps als desafiaments de la societat i enfortint les comunitats, amb un interès especial en promoure la inclusió social, principalment a través del voluntariat.

Es consideren tres tipus d’activitats en el nou programa:

Activitats de voluntariat

El voluntariat individual permet a joves participar en el treball diari d’organitzacions. Dura entre 2 i 12 mesos i, en alguns casos, unes setmanes. La participació està oberta a persones voluntàries a l’estranger o al país de residència.

Els equips de voluntariat són grups de 10 – 40 joves d’almenys dos països diferents que treballen junts per un període d’entre 2 setmanes i 2 mesos. Els costos de l’allotjament i els aliments estan coberts i també reben una petita pensió per a despeses personals.

Formació i treball

Les pràctiques són a temps complet i tenen una durada d’entre 2 i 6 mesos. Són pagats per l’organització responsable del període de pràctiques.

Els treballs són a temps complet i duren entre 3 i 12 mesos. Són pagats per l’organització que rep a la persona participant.

Les pràctiques i els llocs de treball poden ser al país de residència del participant o a l’estranger. En aquest últim cas, les persones participants reben una petita pensió pel viatge i la residència.

Qui participa de les activitats de voluntariat, pràctiques i treballs obté suport lingüístic en línia, formació i tutoria.

Projectes de solidaritat

Són projectes iniciats, desenvolupats i implementats durant un període de 2 a 12 mesos per almenys cinc joves que volen fer un canvi en la seva comunitat local. Per dirigir un projecte de solidaritat al país de residència les persones interessades han de registrar-se al portal de Solidaritats Europees.

L’import assignat a Espanya per a la gestió del programa ascendeix a 8.778.731,00 euros amb la següent distribució:

  • Projectes de voluntariat: 7.486.707 €
  • Projectes de pràctiques i treball: 689.885 €
  • Projectes solidaris: 602.139 €

Les persones sol·licitants s’hauran de registrar prèviament segons el procediment establert en la guia del programa i han de presentar la sol·licitud electrònica utilitzant únicament els formularis específics per a cada acció i disponibles a la web de l’Agència Nacional Espanyola (ANE):