Coneixem els nostres drets en final de vida?

Cristina Vallès Orianne

Coordinadora de DMD-Girona

Després d’un llarg, llarguíssim camí, que els voluntaris i voluntàries de l’Associació DMD van iniciar fa més de 30 anys, el 25 de juny, ha entrat en vigor la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia, la LORE.  Un  pas  de  gegant  en  el reconeixement  dels  drets  de  les  persones, ja que, tal com defineix la llei: ”Les persones que pateixen un sofriment greu, crònic i impossibilitant o amb una malaltia greu i incurable” podran posar fi al seu patiment de manera legal, segura i acompanyada.

Davant de malalties que et van prenent el control sobre la teva pròpia vida, saber que podràs decidir sobre el teu final, permet encarar la vida amb més serenor. Tal com deia un soci de DMD: “Saber que quan tu diguis prou serà prou, tot i les limitacions pròpies de la malaltia et permet oblidar-te de la por i gaudir de les petites alegries del present”.

Sabem per l’experiència dels països on l’eutanàsia està regulada, que seran poques les persones que demanaran acollir-s’hi, d’un 2 a un 4% de defuncions, però és una  minoria a qui li urgia i molt. Haguéssim pogut evitar que Ramón  Sampedro o  María José Carrasco morissin en la clandestinitat, aquesta llei els hauria acollit.

La llei ajudarà a dignificar i millorar al final de vida de tota la població. Obligarà a oferir unes cures pal·liatives de qualitat i reforçarà drets que ja tenim: el document de voluntats anticipades, el consentiment informat, l’adequació de l’esforç terapèutic, el rebuig al tractament, les cures pal·liatives, la sedació pal·liativa… Aquests drets de final de vida, no sempre prou coneguts.

Però la llei arriba en un moment en què el personal sanitari està cansat i estressat, al mig encara de la pandèmia. Creiem que l’esforç que està fent el Departament pel desplegament de la llei, ha d’anar acompanyat d’un reforç a la sanitat pública, cal revertir les retallades dels últims anys, sobretot en l’atenció primària, cal donar temps per l’atenció presencial. Reforçar la sanitat pública seria una bona manera de premiar l’esforç fet pel personal sanitari durant aquests mesos.

Les voluntàries i voluntaris de DMD seguirem defensant una sanitat pública de qualitat i els drets del pacient en final de vida, informant i ajudant que tothom pugui encarar el seu final, segons les seves necessitats i valors. 

 www.dretamorirdignament.cat