Cap a una llei de foment de l’associacionisme a Catalunya

JORDI BALOT

President de la FCVS

L’any 2015 es va aprovar per primera vegada a Catalunya la Llei del voluntariat, la qual va suposar un gran avenç per al voluntariat del nostre país, en el seu reconeixement des d’un punt de vista jurídic. Aquesta llei estava centrada, principalment, en els drets i obligacions de les persones voluntàries i de les entitats de voluntariat.

Catalunya és un país on l’associacionisme i el voluntariat hi ha jugat, històricament, un paper molt rellevant en la construcció d’una societat més inclusiva i cohesionada, i som un veritable exemple per a molts països d’Europa. Encara tenim molt recorregut per endavant i molts reptes a assolir, tant des d’una perspectiva econòmica, política, laboral, etc. Després de diversos anys de treball de manera discreta, en una tasca coordinada des del Consell d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, estem avançant en una segona Llei que complementarà a l’anterior, que és la Llei de foment de l’associacionisme. Aquesta llei, molt treballada tant des del sector del voluntariat i l’associacionisme, com de manera transversal per part dels diferents departaments de la Generalitat, acaba de ser aprovada pel nostre Govern i properament iniciarà el seu tràmit parlamentari, desitjant que arribi a bon port com més aviat millor.

Amb aquesta nova llei el que es pretén, de manera molt sintètica, és marcar les línies jurídiques perquè, des de les diferents administracions públiques, es potenciï el moviment associatiu del nostre país, —independentment de la seva fórmula jurídica, tant si es tracta d’associacions, de fundacions, de cooperatives, etc., totes elles sense afany de lucre, que aportin un benefici per a la nostra societat i que comptin amb la participació de la ciutadania d’una manera gratuïta i desinteressada. Fonamentalment, es tracta de potenciar a aquestes entitats, visibilitzar-les, simplificar els tràmits burocràtics i millorar la seva sostenibilitat i funcionament. I tot això, en definitiva, perquè les entitats puguem dedicar els nostres esforços a la nostra tasca primordial: l’atenció i l’acompanyament a les persones més vulnerables del nostre entorn.

Esperem que l’aprovació d’aquesta llei en seu parlamentària suposi un nou impuls al moviment associatiu del nostre país i a totes les entitats sense afany de lucre, de manera que puguin guanyar en eficàcia i eficiència, garantint sempre la transparència i la qualitat en l’atenció a les persones.

Des d’aquí demanem a tots els partits polítics de l’arc parlamentari que facin fàcil aquesta tramitació i que, amb el seu compromís en vers les persones més vulnerables, no posin pals a les rodes sinó que simplifiquin els debats anant a grans consensos on tots ens puguem sentir còmodes i tenint en compte una perspectiva aglutinadora i inclusiva.

Font: Social.cat