Balanç i reflexions, acomiadant el 2019


MARTA SOLÉ
Vocal FCVS de salut

Estem arribant al final del 2019; és hora de fer balanç sobre els avenços aconseguits i que han d’impactar positivament en l’acció voluntària.

Tot i les dificultats que ens han envoltat aquest any, polítiques, econòmiques i socials, ens hem de sentir satisfets per les fites aconseguides.

La nostra raó de ser és contribuir a la millora del benestar de les persones que pateixen situacions sociosanitàries de risc i/o problemes de salut i soledat i a tots aquells amb qui comparteixen espais de la seva vida.

Per aquest motiu, voldria destacar dos fets importants que s’hi han produït durant aquest darrer any i que ens han ajudat a reflexionar conjuntament amb les diferents Entitats i amb els voluntaris i voluntàries, amb l’objectiu de seguir construint un millor futur pel voluntariat i per la societat civil en general.

Nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut

El 7 de Novembre el Departament de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, van presentar la nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019. Aquest document està alineat amb la Llei 25/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme  i amb la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Cal destacar que aquest va ser un treball col·laboratiu, liderat per la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut on des d’un inici en el 2015, la FCVS i altres entitats varen contribuir al seu desenvolupament.

Aquest document valora un cop més, la tasca del voluntariat en el sistema públic de salut i dona cobertura i seguretat a l’acció voluntària, facilitant eines de suport per la bona organització i qualitat del servei.

L’acte de presentació va tenir lloc al Casino de l’Aliança del Poble Nou, amb una gran afluència de públic i va comptar amb la participació de diferents testimonis de voluntariat en primera persona.

El Pla de Salut 2016/2020 fa èmfasi en un Sistema de Salut centrat en la persona, cercant l’equilibri entre els avanços científics i tecnològics i la qualitat en l’atenció més humanitzada. És aquí on la participació ciutadana, a través de les persones voluntàries, aporten els valors fonamentals, com són el compromís, la fraternitat, l’afectivitat i la generositat que, sumats a l’excel·lència dels professionals sanitaris, incideixen en l’estada del pacient en el procés de la malaltia, impactant sobre la seva experiència vital i la del seu entorn més proper.

El compromís dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies, i de les entitats que coordinen el voluntariat és fonamental per avançar i fer realitat totes les premisses manifestades a la Carta.

XIV Jornada Catalana de Voluntaris i Salut

El 15 de novembre vàrem celebrar la XIV Jornada Catalana de Voluntaris i Salut. L’acte es va celebrar a la Sala Pau Gil del Recinte Modernista de San Pau. Un meravellós entorn que des de l’elegància i el marc històric que representa, ens va ajudar a gaudir d’un dia ple d’emocions.

La Jornada es va desenvolupar al voltant dels objectius que havia fixat el Comitè organitzador:

1) Analitzar l’estat actual i potencial del voluntariat als centres de salut a Catalunya

2) Reflexionar sobre els diferents models de voluntariat en el marc de la Llei 25/2015

3) Posar en valor l’acció dels diferents agents implicats en el fet voluntari

4) Proporcionar eines pràctiques per desenvolupar l’acció voluntària.

Com a punt de partida, es va fer la presentació del document de la Recerca Exploratòria sobre “Voluntariat en els centres de Salut de la Xarxa Pública Sanitària”, document que va ser impulsat per la FCVS i elaborat per “l’Observatori del Tercer Sector i la societat civil”.

Els resultats d’aquest document, varen mostrar una fotografia global sobre el mapa actual de la xarxa sanitària: Hospitals, CAPS i CUAP amb participació del voluntariat:

  • Quan es va iniciar l’activitat voluntària
  • Quins professionals dels centres van ser els impulsors del voluntariat
  • Com es van crear els equips segons les necessitats de cada centre
  • Com es va desenvolupar la relació amb les entitats i com està regularitzada

L’activitat voluntària repercuteix de manera directa en els i les pacients, com a principals beneficiaris de l’acció, però també té un impacte en el seu entorn proper i en l’equip sanitari. Aquest resultat ens dona llum sobre el gran impacte que ha tingut i té el paper dels voluntaris en els centres de salut.

L’anàlisi de les perspectives de futur del voluntariat als centres de salut, ha permès identificat quins elements de millora i quines dificultats perceben els centres de salut per avançar en el programa de voluntariat.

Posteriorment a la presentació del document, es va donar pas al primer diàleg que, a partir dels resultats de la recerca exploratòria, ens va servir per reflexionar sobre les fortaleses i possibilitats de millora centrades en quatre experiències de quatre centres de salut. Cal destacar que en les conclusions de les ponents pel que fa a què hauríem de millorar, van confluir en:

– Potenciar la divulgació del les persones voluntàries als centres i formar equips multidisciplinaris
– Divulgació del voluntariat i dels resultats del programa a la comunitat
– Audàcia i creativitat innovadora
– Disposar de pressupost per engegar nous programes
– Involucrar al Departament d’Educació per una formació més reglada
– Formació continuada.

El segon diàleg va girar entorn de les dinàmiques diàries de l’acció voluntària a partir del punt de vista de tots els agents implicats: referents del voluntariat, coordinadores, voluntàries i voluntaris amb l’experiència prèvia del servei de voluntariat.

Cada ponent d’aquest diàleg, va destacar quin aspecte de la seva experiència considerava com a més valuós i positiu i quin destacaria com a més important per millorar.

Cada ponent va escollir a un altre company de taula tenint en compte el rol que representava, va definir què és el que necessitaria per millorar i què podria aportar ell des

de la seva experiència per tal de millorar la xarxa de relacions entre tots els agents implicats.

En el transcurs de la tarda es va desenvolupar un taller de risoteràpia, conduït per les professionals de l’Escola de Risoteràpia de Barcelona.  El taller va tenir una molt bona acollida. Les persones participants van redescobrir el plaer de l’entusiasme i van sentir el benestar del riure!

DSC_5731DSC_5784
Seguidament la Jornada es va traslladar a l’Escola Universitària d’Infermeria, part del mateix preciós recinte modernista. Allà  es van realitzar de forma simultània 4 tallers.

Com sempre, les talleristes van fer una gran feina. En cada taller les persones voluntàries van tenir l’oportunitat d’adquirir eines pràctiques per millorar la seva pràctica voluntària diària, relacionades amb la gestió de les emocions, el treball en grup i la gestió dels conflictes entre d’altres.

Així doncs, acomiadem l’any amb energia renovada, amb il·lusió i esperança. Estem segurs que serem capaços d’avançar, si tots els agents involucrats amb la millora del benestar en salut, social i emocional sabem compartir voluntat i coratge, per aconseguir els reptes que ens esperen en el pròxim 2020!

Bon Nadal, molta força i felicitat de futur!!

Bibliografia :Voluntariat en els centres de salut de la xarxa pública sanitària
Recerca exploratòria. Juliol 2019 Barcelona. L’Observatori del tercer sector i la societat civil.