Agraïment


JORDI BALOT TOLDRÀ
President de la FCVS 
Director de la Fundació Joan Salvador Gavina

 

M’adreço a les entitats i a totes les persones que han dipositat la confiança en la candidatura que he encapçalat, per agrair-vos el suport i per haver-me escollit President de la FCVS. Per a mi és un gran repte que entomo amb il·lusió i amb moltes ganes i que, en solitari, no m’hagués atrevit a acceptar. El fet de comptar amb un equip molt potent com a companys de camí des del nou Consell Directiu, el fet de comptar amb la Francina Alsina com a presidenta de la Taula del Tercer Sector en representació de la pròpia Federació, així com el suport que he rebut de totes i tots vosaltres, em permet acceptar aquesta nova responsabilitat amb tranquil·litat perquè sé que puc comptar amb vosaltres.

Estem vivint un moment social, polític, econòmic, cultural, etc, força complex, però lluny d’atemorir-nos, crec que és un moment apassionant i ple d’oportunitats en la construcció d’una nova societat catalana. I crec que, com a entitats de voluntariat, hem d’estar presents i contribuir a fer palesa la importància que té el voluntariat en la construcció d’una societat cohesionada i compromesa en la construcció d’una societat més justa i solidària, especialment vers les persones més vulnerables i excloses. En aquests darrers temps hem tingut l’experiència d’haver-nos demostrat la força de la ciutadania i la capacitat d’incidència política i, amb un grup d’aproximadament 370.000 persones voluntàries en l’àmbit social que tenim al nostre país, tenim una força impressionant per a incidir en la construcció de polítiques socials que donin resposta a les majors necessitats de la ciutadania que està patint situacions de greus injustícies socials.

Per altra banda, en aquests propers anys també ens trobem davant la possible aprovació d’una nova llei de foment de l’associacionisme. A través d’aquesta nova llei, que és resultat d’un encàrrec molt específic sorgit de la Llei del voluntariat aprovada en el 2015, se’ns presenta el repte de fer propostes que permetin a les administracions públiques un suport explícit i directe al foment de l’associacionisme i voluntariat, així com facilitar les tasques més burocràtiques que estem duent a terme.

Finalment voldria esmentar, en els temps que vivim, la importància de la transparència i l’honestedat des del nostre compromís com a entitats socials de voluntariat, amb un codi ètic i una determinada manera de fer. I per a poder ser transparents, també tenim el repte d’avançar en la recollida de dades i d’indicadors d’impacte, tant des d’un punt de vista quantitatiu, però també des d’un punt de vista més qualitatiu, que ens permeti explicar la nostra aportació en la cohesió de la nostra societat.

En aquests reptes hi estem tots implicats i compto també amb totes i tots vosaltres per a seguir avançant.