Voluntariat i salut per a totes les persones, en qualsevol lloc


MARTA SOLÉ
Vocal FCVS de salut

 

Amb el lema “Cobertura Sanitària per totes les persones, en qualsevol lloc” (Universal Health Coverage: Health for All) celebrem avui el dia Mundial de la Salut.

Aquest lema implica un clar compromís per part de tota la societat arreu del món, procurant per superar les iniquitats en salut; ja siguin per gènere, per ètnia, per situació geogràfica o institucional i que estiguin d’acord amb les necessitats reals de cada comunitat.

Aquest compromís ha d’assolir la suma d’accions de tots els sectors de la societat, on cadascun té les seves responsabilitats. Un d’aquests sectors són les associacions i fundacions de voluntariat en l’àmbit de la salut, amb un important paper a desenvolupar, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Les persones voluntàries són participants actius del sistema sanitari. Participants altruistes, coneixedors de les problemàtiques de salut i en molts casos, experts en la reinserció de pacients amb processos que els hi suposen un canvi d’hàbits, en la reinserció a la vida quotidiana: són participatius perquè col·laboren en el procés de salut i sovint donen suport a la presa de decisions.

L’experiència de les persones voluntàries, els seus coneixements de les necessitats dels problemes que poden incidir en la pèrdua de salut (pobresa, injustícia social, dèficit d’educació, habitatges insalubres, soledat…) i la seva pròpia creativitat a l’hora de buscar solucions o emprendre reptes, els converteix en actors claus en la contribució al benestar i millora de la salut col·lectiva i/o individual.

El Dia Mundial de la Salut és un motiu per reflexionar novament sobre què és el que hem d’assolir com a societat, com a persones, i com a persones voluntàries. Perquè les nostres veus arribin a qui té la potestat de formular polítiques; perquè millorin els condicionants socials que influeixen en la salut i perquè potenciïn les accions necessàries per a una major equitat de recursos, així com la promoció i protecció de la salut a nivell universal.

Enhorabona a totes i tots els qui amb altruisme, imparcialitat, expertesa i entusiasme, sou capaços de lluitar per una millor salut en el món.

Bibliografia: OPS/OMS Word Health Day 2019.- Estratègia per l’accés universal a la salut i a la cobertura universal de Salut CD53/5, Rev, 2 i CD 53/R14 OPS/OMS 2014