Oferta laboral: persona tècnica per a la internacionalització de la FCVS

La FVCS necessita incorporar un perfil per cobrir la plaça tècnica de gestió i  coordinació del desplegament de la internacionalització de la FCVS

La presència de la FCVS a Europa ha estat promoguda des de l’any 2004 amb l’organització i convocatòria de la Conferència Mundial IAVE a Barcelona. D’aleshores ençà hem anat dibuixant el que avui s’ha convertit una àrea de treball amb la mirada posada a Europa.

Perfil de la persona candidata

 • Formació procedent de ciències socials, gestió d’ONGs, captació de recursos; traducció i intèrpret.
 • Capacitat organitzativa i de treball en equip
 • Actitud proactiva i capacitat d’autogestió
 • Coneixement d’aplicacions informàtiques: Base dades CRM, Office 365, gestió de webs
 • Anglès parlat i escrit
 • Català parlat i escrit
 • Castellà parlat i escrit

Experiència

 • Experiència laboral en entitats del Tercer Sector
 • Experiència en l’elaboració de projectes i tramitació de subvencions d’àmbit internacional
 • Coneixement del sector associatiu especialment d’aquell vinculat a l’àmbit internacional

Relació de les tasques

Les tasques són de redacció, seguiment i avaluació de projectes de la FCVS vinculats a la xarxa estatal i europea:

 • Redacció, seguiment i justificació de projectes d’àmbit Internacional
 • Cerca d’oportunitats de finançament en l’àmbit europeu
 • Assistència, coordinació i seguiment d’activitats d’àmbit internacional
 • Dinamització de la participació de les entitats de voluntariat a les activitats d’àmbit europeu
 • Gestió i actualització de la base de dades
 • Gestió i actualització d’assegurances de persones voluntàries d’entitats sòcies

S’ofereix

 • Contracte fix amb un període de prova de 2 mesos
 • Incorporació immediata
 • Horari de 25 hores setmanals
 • Remuneració segons escala salarial de l’entitat

Persones interessades envieu el cv a gestioprojectes@voluntaris.cat