Oberta la convocatòria dels Premis La Confederació 2019

L’objecte dels Premis és reconèixer iniciatives de governança democràtica i de transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

La 3a edició dels Premis La Confederació té com a objectiu reconèixer iniciatives de governança democràtica i de transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. Els Premis volen reconèixer iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna de les categories que es definexen a continuació:

A. Governança Democràtica

A.1. Espais i metodologies innovadores

A.2. Experiències de participació de les persones ateses

B. Transformació social

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat

Podrà concórrer als premis qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya (associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense afany de lucre) que prestin serveis d’atenció a les persones i generin activitat econòmica. Una mateixa entitat pot presentar candidatures a les diferents categories.

Les experiències guanyadores poden aconseguir un premi de 2.500 € per a cadascuna de les subcategories (punt2 de les bases). En total, els Premis La Confederació 2019 estan dotats amb 10.000 €. També podran entrar a formar part d’un recull d’experiències socials de governança democràtica i de transformació social, com a eina adreçada a posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.

El termini per presentar les candidatures finalitza el dia 7 de març de 2019 a les 17.00 hores.

Consulta les bases 2019 dels Premis La Confederació

Font: La Confederació