Oberta la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2020

El termini per presentar les sol·licituds a la convocatòria de les subvencions per a projectes activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2020 serà del 2 al 30 de gener del 2020.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2020 estarà comprès entre els dies 2 i 30 de gener de 2020, ambdós inclosos. Les activitats o projectes que es presentin a la convocatòria hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat
 • Promoure l’associacionisme i el voluntariat
 • Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves
 • Millorar els canals de participació ciutadana
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat
 • Promoure el consum responsable
 • Fomentar valors de civisme i convivència
 • Promoure una ciutat intercultural
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania
 • Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats, mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives
 • Promoure l’acció comunitària
 • Promoure els drets digitals i la innovació democràtica
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere
 • Promoure els beneficis ambientals i socials

Els sol·licitants hauran de ser persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, realitzades en el terme municipal de Barcelona i les activitats s’hauran d’iniciar i finalitzar dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2020-2021, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al qual es concorri.

Els àmbits temàtics als quals les entitats es poden presentar són cultura, esports, educació, salut i cures, gent gran, dones, adolescència i joventut, infància, democràtica activa i participació ciutadana, acció comunitària i associacionisme, immigració-acollida i refugi, civisma i convivència, foment activitats organitzatives, comerç de proximitat i promoció econòmica, persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, innovació democràtica, usos del temps, afers religosos, ecologia, urbanisme i mobilitat, consum, atenció a persones sense llar, LGTBI, drets de ciutadania, promoció de la perspectiva intercultural i cultura i educació.

El consistori barceloní ha organitzat sessions informatives de la convocatòria general del 2020 per a les entitats als diferents districtes. Per a més informació sobre la convocatòria, l’Ajuntament ha habilitat un document amb les àrees temàtiques iels programes, i un espai web amb tota la documentació disponible al començament de la convocatòria.

Bases generals

Convocatòria de subvencions