Noves dates d’execució i justificació de les subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A causa de la situació d’estat d’alarma, avui s’han fet públics els nous terminis de justificació i execució de les principals subvencions del Departament. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat nous terminis de justificació i execució de les principals subvencions del Departament davant l’emergència sanitària que viu el país. En aquest sentit, les subvencions de l’IRPF, d’herències intestades i la COSPE ja tenen una nova data de fi de termini per a poder justificar-les.

A més, s’han establert noves dates d’execució d’algunes subvencions que s’esmenten a continuació.

Les noves dates de justificació són:

  • Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2018). Nova data de fi de termini: 11 d’abril de 2020.
  • Convocatòria 2018 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d’inversió per adequar els seus establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents d’herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (herències intestades 2018). Nova data de fi de termini: 10 d’abril de 2020.
  • Convocatòria 2019, convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE 2019).
    • Per justificar les accions concedides, per un import igual o inferior a 50.000 euros, fins a l’11 d’abril de 2020.
    • Per justificar les accions concedides per un import superior a 50.000 euros, fins al 15 de maig de 2020.

Les noves dates d’execució per a subvencions són aquestes:

  • Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (IRPF 2019). Nova data de fi de termini: 15 de gener de 2021.
  • Convocatòria 2019 per a la concessió de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d’inversió per adequar els seus establiments a la normativa vigent sobre la concertació de serveis socials o per mantenir-ne la concertació, a càrrec dels fons provinents d’herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya (herències intestades 2019). Nova data de fi de termini: 15 de gener de 2021.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que quedi sense vigència el reial decret 463/2020 o que perdin vigència les pròrrogues d’aquest. Des de la Taula seguirem amb atenció tots aquests canvis i continuarem insistint perquè s’ampliïn els terminis el màxim possible, sent conscients que aquesta ampliació és clarament insuficient tenint en compte les circumstàncies en les quals us trobeu les entitats socials per l’actual situació d’excepcionalitat.

Font: La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya