Nova fase del programa pilot d’enfortiment econòmic d’agrupacions d’associacions

A partir de sis grups de discussió, on també hi ha participat la FCVS, s’han definit els eixos de treball que incorporarà la prova pilot.

Entre el passat 20 de febrer i el 7 de març de 2017 s’han realitzat 6 grups de discussió en el marc del programa pilot d’enfortiment econòmic d’agrupacions d’associacions on han participat més de 90 persones. La FCVS ha estat present a un dels grups aportant el seu punt de vista.

Els múltiples punts de vista exposats en les diferents trobades han aportat llum sobre la realitat econòmica de les entitats. La diversitat de les associacions participants ha permès posar en comú experiències i perspectives complementàries.

A partir de la participació en els grups, s’han identificat associacions interessants de cara a la seva participació en el programa pilot que es posarà en marxa pròximament.

Idees destacables

Al llarg de les converses, s’ha emfasitzat la voluntat de transformar el caràcter d’algunes de les relacions establertes per les entitats. Així doncs, es posa de manifest la voluntat de millorar les relacions amb l’administració i l’àmbit privat, així com la necessitat de treballar en col·laboració i fomentar l’economia d’escala.

Entre altres aspectes, dels grups de discussió també se’n despren que el suport i l’assessorament per a l’acompliment de la fiscalitat de les associacions, així com l’acompanyament en l’exploració de noves possibilitats d’activitat econòmica, és un aspecte clau per a l’enfortiment econòmic de les entitats.

El coneixement generat en el si d’aquestes trobades ha sigut fonamental per a definir els eixos de treball que incorporarà la prova pilot.

2cc419e6-1b76-4c57-ad84-65f45439a28d-1

Programa pilot d’enfortiment econòmic d’agrupacions d’associacions

El programa és una inicativa de Barcelona Activa que compta amb el suport de l’Observatori del Tercer Sector per dur-lo a terme. L’objectiu és enfortir les associacions de la ciutat per millorar la gestió econòmica i avançar cap a la sostenibilitat organitzativa. La iniciativa té un component exploratori que treballa amb les entitats de forma participativa, tot considerant allò que ja s’està fent i cercant eines innovadores.