Nova convocatòria de subvencions d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona

Del 29 d’abril al 29 de maig s’obre una nova convocatòria de les línies d’ajut per a la promoció i el refoç de l’Economia Social i Solidària 2019

L’Ajuntament de Barcelona dóna un nou impuls a l’Economia Social i Solidària. Per fer-ho i per tercer any consecutiu, obre del 29 d’abril al 29 de maig la nova convocatòria de subvencions d’ajuts denominat “Enfortim l’Economia Social i Solidària” amb una dotació total de 800.000 € per subvencionar projectes que fomenten la innovació socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària.

Aquesta subvenció té com objectiu fomentar l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa, la creació d’activitat econòmica, el turisme responsable, les economies comunitàries, la innovació social i digital. A més s’emmarca en l’aposta per impulsar una economia més plural reforçant l’economia de proximitat.

Qui es poden presentar

En són destinatàries les entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que compleixin els requisits de les bases i convocatòria perquè puguin finançar fins al 80% dels seus projectes.

També poden optar als ajuts les entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls de l’ESS. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats amb forma jurídica.

Novetats d’aquesta edició 

‘Enfortim l’Economia Social i Solidària’, que s’atorga des de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, té enguany noves modalitat per fomentar la intercooperació entre les entitats de primer nivell, les pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de Formació Professional en entitats i empreses de l’ESS i accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques, per ser replicades.

3 àmbits i modalitats de la convocatòria

La convocatòria d’enguany s’ha reformulat, de manera que es potencia 3 àmbits: l’àmbit d’acompanyament i formació, d’intercooperació i comunicació i recerca.

 1. Acompanyament i formació:
  – Suport a la constitució, millores de gestió, projectes d’innovació i noves línies de negoci.
  – Suport a projectes de formació interna de l’entitat per a la millora de la gestió, innovació i noves línies de negoci.
  – Projectes de formació adreçats a projectes col·lectius d’emprenedoria per capacitar en ESS i impulsar la sostenibilitat econòmica i tècnica dels projectes.
  – Pràctiques d’estudiants universitaris i de Formació Professional Dual en entitats i empreses de l’ESS.
 2. Intercooperació:
  – Projectes promoguts per entitats referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell, que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls ESS.
  – Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’ESS.
 3. Comunicació i recerca:
  – Accions de millora de la comunicació de l’oferta de béns, productes i serveis d’empreses de l’ESS.
  – Accions de recerca i sistematització de pràctiques per a ser replicades per entitats, empreses i projectes de l’ESS.

El llançament de la convocatòria 2019 coincideix amb la plena execució dels projectes subvencionats de la convocatòria 2018, on s’han finançat un total de 223 projectes d’economia de proximitat i d’economia social amb una injecció de 3,1M€ per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona