Nova aturada de les activitats de voluntariat a tots els centres penitenciaris de Catalunya

Davant dels rebrots de la COVID-19 se suspèn l’entrada a les persones voluntàries i es proposa reinventar el voluntariat amb propostes de les entitats que es puguin portar a terme dins dels centres

En els darrers dies han sorgit alguns rebrots epidemiològics a les zones del Barcelonès i Figueres-Vilamalla que comporten noves recomanacions sanitàries de reducció de l’activitat social. Per això,  s’ha publicat noves instruccions de mesures provisionals adaptades a la situació pandèmica actual.

Per una banda,  es manté l’autorització de realització d’activitats de col·laboració a tots els centres penitenciaris de Catalunya, excepte el CP Ponent i el Centre Obert de Lleida que es troben afectades pel confinament perimetral del Segrià. En la resta de centres es poden realitzar les activitats conduïdes per professionals contractats per les entitats socials, els quals podran accedir al centre amb els protocols de control d’entrada, mesures sanitàries i de realització d’activitats vigents.

D’altra banda, se suspèn l’entrada als centres de les persones que fan activitats de voluntariat.

Des de la Taula de Participació Social es recomana a les entitats de voluntariat de seguir complementant els documents de compromisos de prestació de l’activitat voluntària en el marc de les recomanacions sanitàries (podeu trobar tot seguit el procediment i documents a emplenar).

Posicionament de la FCVS

Des de la FCVS ens vam posicionar el passat mes de juny en relació amb el retorn de l’activitat presencial del voluntariat en els centres penitenciaris, explicant que els centres havien d’adaptar-se per a la incorporació del voluntariat que retorna del confinament i reclamant que les entitats no assumeixen les despeses derivades de la COVID-19.

Des de la FCVS demanem que aquest posicionament es tingui en compte quan es permeti el nou accés de les persones voluntàries als centes penitenciaris.

Cal reiventar el voluntariat

La Taula de Participació Social ha analitzat els efectes negatius d’una nova aturada de les activitats dels centres penitenciaris i han considerat que cal reinventar el voluntariat penitenciari. Proposen que les entitats generin noves propostes de voluntariat que es puguin desenvolupar dins dels centres i es puguin donar a conèixer a la comunitat, que visibilitzin la realitat penitenciària i contribueixin a millorar la vida dins de presó.
Què es pot fer?
  • Les entitats poden proposar projectes per fer dins la presó, que els interns i internes puguin fer amb el personal de centres, en el que les entitats facilitin els materials i que els resultats que se n’obtinguin els pugueu presentar a la comunitat.
  • Campanyes de sensibilització per donar a conèixer la realitat penitenciària i la necessitat d’oferir suport a la sortida de presó: col·laboracions amb mitjans de comunicació, producció d’articles d’opinió… 
  • Campanyes de captació de materials per fer activitats, dins de presó,  obtenir materials esportius, artístics, jocs de taula, tecnològics (ordinadors, programari, càmeres web)… que es puguin fer servir dins de presó i que millorin les oportunitats d’activitats dins de presó, que compensin la manca de recursos disponibles.
  • Produir vídeos o altres materials audiovisuals que els professionals puguin emprar com materials de suport: classes de ioga, tutorials de manualitats… els professionals els podran incorporar en el seu ventall de recursos.

Com es fa?

Qualsevol proposta que les entitats tinguin que el voluntariat pugui fer des de fora i pugui aportar eines als que estan dins, es mirarà de dinamitzar-la. Es buscaran monitors, professionals de l’àrea implicada, els farem la proposta i facilitarem que el porteu a terme.

Cal fer arribar un esborrany d’una pàgina del projecte on s’expliqui:

·        Què voleu l’entitat

·        On es vol fer centre/s penitenciari/s i mòdul/s o àmbit

·        De què es disposa (recursos humans, voluntaris i materials

·        Què es necessita (qui del centre hi hauria de participar (perfil, no noms i cognoms) i què hauria de fer)

Cal enviar-ho al correu de la Taula de Participació Social tps.part.social@gmail.com.

Comunicacions orals de les persones voluntàries amb les internes

El subdirector general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Carles Soler, ha comunicat que  “es permeten les comunicacions orals dels voluntaris, donant prioritat aquelles  que atenen als  interns que no comuniquen amb altres persones i no tenen vincles. Així mateix, us demanem que faciliteu les videotrucades d’aquests interns amb els voluntaris referents per garantir la comunicació amb l’exterior a tota la població penitenciària”.

Des de la Taula de Participació Social també han informat que els treballadors socials valoraran les necessitats de videotrucades amb el voluntariat. S’ha establert un circuit per posar en marxa les comunicacions per videoconferència de les persones sense xarxa de suport, de manera que si no contacten amb les entitats des dels centres penitenciaris, cal informar a la Taula de Participació Social per fer el seguiment i detectar la dificultat per poder-ho resoldre i activar-ho.