Nou procediment per establir comunicacions entre persones internes i voluntariat

Han de seguir-lo les entitats de voluntariat que vulguin demanar comunicacions orals o videoconferències d’acompanyament personal i a la comunitat 

Les activitats de voluntariat dins de centres penitenciaris estan aturades per la crisi generada per la COVID-19. Abans de l’estiu, la Taula de Participació Social  va posar en marxa un sistema d’atenció individual d’acompanyament a les persones internes sense suport familiar ni social, en aquell moment per videoconferència.  A principis d’octubre es va establir que també es poguessin fer comunicacions orals entre voluntariat i persones internes.

El procediment de comunicació oral no està sent fàcil d’articular perquè els centres penitenciaris tenen poc equipament informàtic. Amb les comunicacions orals restablertes amb les famílies i els espais disponibles hi ha dificultats per encaixar les comunicacions amb el voluntariat en horaris compatibles amb ells.

Per tal de facilitar la feina a totes les parts i ser el més àgil possible en restablir el suport personal a les persones internes que ho necessiten s’ha establert el següent nou procediment:

1.      Les entitats de voluntariat que vulguin demanar comunicacions orals o videoconferències d’acompanyament personal i a la comunitat, amb persones internes sense suport familiar ni social, de caire individual, han d’enviar un correu electrònic a mnuria.fabra@gencat.cat amb la següent informació:

a)      Nom de l’entitat, nom, cognoms, correu i telèfon de la persona coordinadora de voluntariat de l’entitat

b)      Dades del voluntariat (nom i cognoms, telèfon i horaris disponibles)

c)      La identificació de les persones a qui han d’atendre (nom, cognoms i CP on esta ingressat/da i si és una persona amb qui ja es manté contacte o és una proposta nova.).

d)     Situació actual:

Es vol mantenir les videotrucades ja establertes

Es vol iniciar videotrucades

Es vol mantenir les comunicacions ja iniciades

Es vol iniciar comunicacions i deixar de fer videotrucades

Es vol iniciar comunicacions noves

Cal indicar si ja estaven al llistat de demandes de juliol o són noves propostes. Trobareu adjunt un excel per omplir la informació dels apartats b, c i d.

2.      Des de serveis centrals faran una comprovació del lloc on es troba actualment la persona interna i facilitaran la informació a l’equip de treballadors socials del centre, per tal que confirmin que són persones que de forma voluntària tenen interès de comunicar amb la persona voluntària que ha proposat la relació i que compleixen un dels supòsits:

a)     Persones sense referents familiars ni socials a l’exterior, que necessiten acompanyament personal  de suport al tractament i estada penitenciària a càrrec de voluntariat.

b)      Persones sense suport familiar o social a l’exterior que es troben en situació de preparació de l’inici de la cadena permissiva, l’obtenció del 3er grau o de la sortida en llibertat, en els propers 6 mesos que necessiten acompanyament a la comunitat a càrrec de voluntariat.

3.      Els treballadors socials dels centres faran la comprovació de la situació social de les persones internes proposades, i validaran la llista que facilitaran al referent de TPS del CP i a la coordinadora de la TPS que informarà l’entitat de la llista de comunicacions que es posa en funcionament.

4.      Des de serveis centrals s‘informarà al servei de comunicacions i a la direcció  del centre les comunicacions a establir, per tal que estableixin els mitjans per fer-les efectives de la forma més àgil possible.

5.      La persona referent de TPS acordarà amb els servei de comunicacions i l’entitat el calendari i periodicitat dels contactes i informaran al voluntariat.

6.      Inici de les videoconferències i comunicacions noves. Les videoconferències i comunicacions orals que ja estan funcionant es mantindran durant el procés fins a modificar-se en cas que així sigui demanat.

En aquest procés es demanarà als treballadors socials que detectin les persones internes del seu centre penitenciari que no tenen contacte amb la família ni xarxa de suport i els proposaran de rebre acompanyament de voluntariat, facilitaran la llista de persones que ho sol·licitin al referent de TPS per tal que pugui contactar amb les entitats de voluntariat del centre i se les pugui incloure en el servei de suport i acompanyament personal i a la comunitat.

En qualsevol cas de dubtes podeu contactar amb la persona referent de TPS que farà els aclariments necessaris.