Nou estudi sobre les tendències i xifres del voluntariat a l’estat espanyol

La investigació, basada en 3.714 entrevistes realitzades a població en general, entitats de voluntariat i altres agents socials, destaca l’experiència innovadora de 6 entitats federades de la FCVS 

La Fundación Telefónica ha presentat l’estudi “Retrat del voluntariat a Espanya. Tendències, experiències innovadores i xifres del fenomen creixent”, un estudi centrat en les persones voluntàries i les formes de voluntariat. L’informe té com a objectiu aportar les magnituds principals del sector, servir de guia inspiradora de les pràctiques més innovadores i mostrar les tendències d’aquest moviment al segle XXI.

Una de les principals conclusions que recull l’estudi és el creixement i la diversificació del fenomen del voluntariat a l’estat espanyol, impulsat sobretot per la societat digital. És el cas de les xarxes socials que han aconseguit crear nous patrons de voluntariat espontanis impulsats per moviments de participació no institucionalitzats. En aquest sentit, l’estudi té com a repte visualitzar aquest voluntariat imperceptible, obtenint evidències de la seva contribució social i econòmica.

La investigació s’ha basat en 3.714 entrevistes realitzades a població en general, entitats de voluntariat i altres agents socials, així com la valoració de més de 339 iniciatives, anàlisi de diversos informes nacionals i internacionals i la realització de diferents tallers d’anàlisi amb experts. Addicionalment, ha comptat amb la participació de 22 experts de primer nivell compost per professionals promotors de voluntariat en l’àmbit social, educatiu, empresarial, mitjans de comunicació, sanitari, de cooperació internacional, i acadèmic.

Experiències innovadores 

L’informe pretén apropar pràctiques innovadores d’entitats per tal que serveixin de guia inspiradora. En el document s’expliquen els programes de voluntariat de les entitats, així com els seus punts forts i l’impacte de les seves accions. Entre les entitats que analitza, es troben sis entitats federades de la FCVS:

Vuit grans tendències i facetes del voluntariat

Un dels enfocaments més originals de l’estudi és el que aborda les tendències del voluntariat a l’estat espanyol, aportant les claus de cap a on anirà el fenomen en els propers anys.

  1. El voluntariat entre campus i aules: escoles i universitats s’han convertit en un dels escenaris més rellevants per iniciar-se en l’experiència voluntària.
  2. El talent professional i emprenedor: els entorns digitals de treball col·laboratiu són una gran eina per canalitzar el talent de forma eficient, adaptant-se a la disponibilitat de la persona voluntària i de la necessitat de resposta.
  3. Connectats a la mobilització: el binomi tecnologia i voluntariat ha generat projectes que han tingut un doble vessant: contribuir a reduir la bretxa digital i ampliar les possibilitats d’accions voluntàries.
  4. El relat per a la transformació social: les xarxes han permès democratitzar el poder d’emissió dels grans relats per al canvi social i permet la mobilització de tota la societat en un temps reduït.
  5. La generació del teixit comunitari: cada vegada és més fort el voluntariat als barris, municipis i associacions petites, encara que segueix sent el més invisible.
  6. La revolució de l’acompanyament: el creixement del voluntariat “d’acompanyament” és el que genera l’impuls solidari d’una major part de la població.
  7. El temps lliure que trenca barreres: la convergència entre les aficions personals i l’acció voluntària s’està convertint en una de les fórmules preferents i produeix major satisfacció.
  8. Un itinerari d’aprenentatge compartit: el voluntariat com a escenari privilegiat per al desenvolupament de competències personals i professionals.

Coordenades per enfocar el voluntariat actual

Des de les organitzacions de voluntariat:
Les dades que ofereix l’estat espanyol són significativament positius. L’estat compta amb 30.000 entitats actives i amb una participació de més de 2 milions de persones, de les quals el 58% són persones voluntàries. Aquestes entitats tenen com a principals àmbits d’actuació el sociosanitari en un 31.9%, la cooperació per al desenvolupament en un 26,7% i l’educatiu en un 23,1%. D’aquestes entitats, un 65,6% està representat per associacions, mentre que el 20,7% són fundacions.

El 68,2% són voluntaris continus enfront del 48,7% que són esporàdics, l’edat mitjana se situa entre 26 a 35 anys amb un 24,6% i de 36 a 45 anys amb un 25,1%. El perfil de voluntariat sènior és encara un perfil que queda per potenciar, malgrat el seu pes sociodemogràfic present.

Des de l’opinió pública:
La figura del voluntariat a Espanya és cada vegada més important. Un 93,7% de la població considera que la figura del voluntariat és molt important en la societat i el 81% afirma tenir bastant o molta confiança en les persones voluntàries, tot i que cal difondre el coneixement d’aquesta activitat i de la contribució que realitzen en la societat, ja que encara queda un 30% de la població que no té clar què és el voluntariat.

Per a la nostra societat tres són els àmbits d’acció més importants i més ben valorats: l’ajuda a persones grans o en situació de dependència (25,5%), les accions en pro de la infància (20,9%) i les que tenen relació amb persones en risc d’exclusió social (20%)

Des de les persones voluntàries:
El voluntariat ha anat adquirint rellevància en la societat espanyola augmentant la participació en els trams d’edat de 35 a 44 anys, on l’11,7% són dones, enfront del 9,8% d’homes. Aquest augment ve propiciat per la diversificació i la flexibilitat de l’oferta que contribueix a una major captació del voluntariat. Per tant, reflecteix que les dones d’entre 18 i 29 anys amb estudis superiors i un nivell socioeconòmic mitjà-alt són el perfil majoritari del voluntari espanyol.

Des dels processos de canvi sociocultural:
El context de canvi actual incideix també en les formes de participació social, de manera que aquest procés de transformació està obligant a les entitats socials a reformular les estratègies i formes de relacionar-se amb els voluntaris i donants.

El canvi organitzatiu del voluntariat està donant pas a un model interpersonal, sense intermediari ni grans institucions al darrere, que genera més confiança i transparència. Si es conceben les accions puntuals de voluntariat com un procés evolutiu en les entitats, pot donar pas una acció continuada i d’impacte.

Font: Fundació Telefònica