Nou espai web sobre el Pla de recuperació per a Europa

Es recull tota la informació sobre els diferents programes europeus per reparar els danys econòmics i socials provocats per la COVID-19 i activar la recuperació econòmica

El 21 de juliol del 2020 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, elaborat per la CORECO –comissió creada per articular una resposta efectiva i transversal a la crisi derivada de la COVID-19. El mateix dia que es va aprovar aquest Pla, els líders europeus van arribar a un acord històric sobre el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) i l’instrument de recuperació Next Generation EU (NGEU).  

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha elaborat un apartat al seu web per agrupar tota la informació sobre aquest Pla de recuperació. Al web de fons europeus a Catalunya teniu un accés directe a aquest apartat.  

El Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) i l’instrument de recuperació Next Generation EU (NGEU) mobilitzen un total d’1,824 bilions d’euros. El NGEU ofereix una excel·lent oportunitat per crear iniciatives emblemàtiques que tinguin beneficis tangibles per a l’economia i la ciutadania de la Unió Europea.  

Per desplegar el Pla per la reactivació econòmica i protecció social i, alhora, maximitzar la captació de recursos europeus, el Govern va crear, el 6 d’octubre, el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), que complementarà la tasca de la CORECO en els propers mesos. El CONEXT CAT-EU està integrat per persones expertes de reconegut prestigi en matèria econòmica i vinculades als àmbits acadèmic, professional i sectorial del país. 

El Next Generation EU (NGEU), que servirà per reparar els danys econòmics i socials provocats per la COVID-19 i activar la recuperació econòmica, està dotat de 750.000 MEUR, dels quals 390.000 MEUR seran subvencions (transferències als estats) i 360.000 MEUR, préstecs. El NGEU es finançarà amb deute a llarg termini emès per la Comissió Europea. El NGEU té dos pilars: 

 • El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que és la pedra angular del NGUE i distribuirà fins a un màxim de 312.500 MEUR en subvencions i 360.000 MEUR en préstecs. El termini d’execució dels projectes és de 4 anys per a les reformes i de 6 anys per a les inversions. El 70% dels recursos del MRR s’han de comprometre entre els anys 2021 i 2022 i el 30% restant, a finals del 2023. Tot i això, l’any 2021 es pot abonar als estats un prefinançament del 10% del MRR. Són elegibles per obtenir finançament les actuacions realitzades des de l’inici de la crisi.  
 • Fons extra per a altres programes paneuropeus (que sumen un total de 77.500 MEUR), entre els quals destaquen: 
  • el REACT-EU (47.500 MEUR),  
  • l’InvestEU (5.600 MEUR),
  • el Fons de Transició Justa (10.000 MEUR), 
  • l’Horitzó Europa (5.000 MEUR)
  • Desenvolupament rural (7.500 MEUR)
  • RescUE (1.900 MEUR)

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) només finança despeses no recurrents que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l’ocupació.  

Els estats membres han de considerar amb caràcter prioritari reformes i inversions que donin suport a la transició climàtica i a la transició digital. Així doncs, els plans nacionals de recuperació que els estats membres presentin a Brussel·les han d’assignar almenys el 37% dels recursos als objectius d’acció climàtica i almenys un 20% als de digitalització. 

A més, els plans nacionals han de tenir presents els set àmbits que la Comissió Europea ha definit com a emblemàtics: 

 • Acceleració de l’ús de les energies renovables  
 • Millora de l’eficiència energètica dels edificis  
 • Desplegament de la banda ampla  
 • Digitalització de l’Administració i els serveis públics  
 • Augment de les capacitats industrials en matèria de dades al núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència  
 • Reciclatge i perfeccionament professionals  

El Pla per a la reactivació econòmica i protecció social aprovat pel Govern de la Generalitat mostra el compromís del Govern envers els tres objectius essencials següents: 

 • Reforçar la capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari  
 • Reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia  
 • Accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient  

L’estratègia de reactivació del Govern pivota en 5 eixos estratègics per desplegar el Pla de reactivació: 

 • Eix 1. Economia per la vida  
 • Eix 2. Digitalització  
 • Eix 3. Transició ecològica  
 • Eix 4. Societat del coneixement  
 • Eix 5. Actuacions transversals  

Com presentar un projecte?

Si tens una iniciativa d’alt impacte, que pugui contribuir a avançar cap a una economia més verda, digital i resilient, presenta el teu projecte i ajudarem a definir-lo perquè augmentis les opcions de rebre finançament.

Per presentar una proposta, segueix els passos següents:

 1. Descarrega’t el formulari(DOCX) i emplena’l.
 2. Envia’l telemàticament al departament de la Generalitat que sigui competent en l’àmbit del teu projecte. Per fer aquesta tramesa, utilitza un dels enllaços que trobaràs al web i que et conduiran a la Bústia de contacte dels departament corresponent.
 3. Un cop accedeixis a la Bústia, tingues en compte el següent:
 • Selecciona “Donar una opinió o fer un suggeriment”.
 • Selecciona el tema, el subtema 1 i el subtema 2 que més s’escaigui a l’objecte de la teva proposta.
 • A l’apartat “Assumpte” fes-hi constar “Projecte Next Generation EU”.
 • Recorda’t d’annexar el formulari que has emplenat en el pas 1.

Font: Generalitat de Catalunya