Nou Decret Llei d’ajudes al Tercer Sector

El govern de la Generalitat aprova ajuts per a les entitats amb un pressupost de 3,6 milions d’euros

El govern català dona llum verda a un Decret Llei on s’estableixen uns ajuts puntuals i extraordinaris per a les entitats del Tercer Sector Social. El pressupost total és de 3’6 M € i es compta que se’n podran acollir unes 250 o 300 entitats.

És una línia adreçada principalment a entitats de primer nivell amb activitat i que funcionen al 100% amb subvencions i, per tant, el finançament és puntual i amb poca continuïtat. S’adreça a entitats que actuen en territoris petit, comunitaris i veïnals o bé amb col·lectius  molt específics i especialitzatsaixí com entitats de segon nivell amb una menor exigència de requisits.

Requisits 

Entitats del tercer sector social de 1r nivell

Cal que:

  • Siguin fundacions, associacions o cooperatives d’iniciativa social
  • Estatutàriament tinguin com a finalitat l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió
  • No tinguin cap servei o activitat del sistema públic de serveis socials a través de contractes, convenis o concerts (això vol dir també amb ajuntaments)
  • Tinguin com a únic ingrés públic subvencions, excepte si ja han rebut altres compensacions econòmiques – per exemple les entitats de lleure ja han vist publicat un decret llei on es preveu un suport específic.
  • Hagin tingut activitat el 2020 i que la seva activitat l’any 2019 hagi generat un pressupost superior a 40.000€
  • No prestin cap tipus de serveis als sistemes públic de salut, educació o justícia

Amb aquests requisits es considera que s’hi poden presentar  les entitats, normalment molt vinculades al territori i a la comunitat, que funcionen amb petites subvencions sobretot de la COSPE o d’ajuntaments. És important que consti molt clar als estatuts socials la seva finalitat així com és molt important també la seva forma jurídica  que només pot ser la que apareix expressament regulat al Decret Llei, exclusivament.

També és important que encara que una entitat tant sols tingui un servei contractat, concertat o establert mitjançant conveni ja no compliria el requisit, perquè aquest fa referència a  l’entitat en global, no només el servei.

Federacions o Associacions de segon nivell

Cal que:

  • Com mínim agrupin a 10 entitats del tercer sector (Fundacions, Associacions i cooperatives d’iniciativa social)
  • Hagin tingut activitat econòmica el 2020
  • La seva activitat econòmica l’any 2019 hagi generat un pressupost superior a 40.000€