Només un 1% de les persones escolliria viure en una residència en cas de necessitar suport

Una enquesta del moviment ‘Volem Llars per Viure’ mostra que el 99% escolliria viure en una llar.

Si algun dia necessitem suport, on escolliríem viure? Aquesta és una de les preguntes que més pot passar pel cap a les persones que es preocupen per la seva entrada en la vellesa o per alguna discapacitat. Una enquesta del moviment ‘Volem Llars per Viure’, llençada a principis de juliol, mostra que tan sols l’1% de les persones enquestades escolliria viure en una residència. Per contra, el 99% de les persones, triaria viure en una llar.

L’enquesta es va realitzar a totes les persones adherides al manifest ‘Volem Llars per Viure’ i a través de les xarxes socials. L’objectiu del sondeig era conèixer l’opinió ciutadana sobre alguns dels drets que defensa la plataforma. Entre les principals conclusions, l’estudi destaca que els temes més importants en una residència per les persones enquestades són: la intimitat, la llibertat de moviments i un tracte digne.

Així doncs, d’aquelles persones que preferirien viure en una llar, el 54% escolliria un habitatge propi en un espai compartit amb serveis. El 31% triaria l’opció de viure a casa, amb suport a la llar, i per últim, el 14% escolliria compartir casa i rebre ajuda.

L’enquesta ha estat resposta per 645 persones, de les quals el 75% són dones i el 25% homes. El principal col·lectiu que ha respost l’enquesta és el de persones entre 60 i 74 anys, que representa el 44%. El segueixen amb un 35% les persones entre 45 i 59 anys i el 21% restant està repartit entre altres franges d’edat.

La felicitat, un aspecte a millorar per a les persones que necessiten suport

Pel que fa a un nou model per a les persones que necessiten suport, l’enquesta ha deixat palès que s’ha de buscar millorar la felicitat i el benestar. Entre els aspectes amb una puntuació més alta per fer-nos sentir més feliços, destaquen estar amb la família o amb els amics, passejar, relacionar-nos amb el veïnat i la comunitat, fer vacances, mantenir una bona alimentació o seguir aprenent.

D’altra banda, aquest nou model hauria de contemplar que, a més de tenir cobertes les necessitats bàsiques, les persones ateses poguessin seguir fent allò que les fa més felices. El manifest ‘Volem Llars per Viure’ compta amb gairebé 4.000 persones i 200 entitats socials. Segons l’organització, la situació generada per la Covid-19 ha posat en relleu les mancances d’un model molt assistencial que necessita reformular-se.

Font: Xarxanet.org