“Mirades. Veure i viure el voluntariat” de la FCVS es consolida com a projecte model de Servei Comunitari

Els estudiants podran conèixer la realitat d’una entitat social amb l’elaboració d’un reportatge audiovisual

El projecte d’Aprenentatge i Servei “Mirades. Veure i viure el voluntariat” de la FCVS ja està adaptat com un dels models de Servei Comunitari que els alumnes de 3r i 4t d’ESO han de dur a terme durant el curs escolar. D’aquesta manera, els joves podran acostar-se a la realitat de les entitats socials mitjançant l’elaboració d’un reportatge audiovisual.

El Servei Comunitari forma part de la programació curricular d’una o diverses matèries cursades durant 3r o 4t d’ESO, segons ho hagi definit el pla anual del centre escolar. Aquest Servei comprèn una part d’aprenentatge, que es realitza dins l’horari lectiu, així com un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre.

Els estudiants han de dedicar 20 hores al desenvolupament del Servei Comunitari, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat que generalment es porta a terme fora de l’horari lectiu. En aquest sentit, es considera que l’Aprenentatge i Servei és una de les metodologies més adients per dur a terme el Servei Comunitari.

Per poder desenvolupar les possibles accions de Servei Comunitari, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha posat a l’abast dels centres educatius diferents models transferibles. Aquests són exemples d’accions educatives en el marc d’un projecte de Servei comunitari, amb activitats didàctiques i recursos, que es poden dur a terme amb els alumnes abans, durant i després de la realització del servei.

Els models transferibles s’agrupen en diferents àmbits d’actuació i un d’ells és el de Participació Ciutadana, on es troba el projecte “Mirades. Veure i viure el voluntariat”, el qual ha estat adaptat a model transferible per tal de poder acostar a la joventut la realitat de les entitats socials.

Mirades. Veure i viure el voluntariat

El projecte Mirades. Veure i viure el voluntariat, és un projecte basat en la metodologia de l’Aprenentatge i Servei, per la qual, els joves adquireixen coneixements sobre compromís social i ús de les TIC – TAC -TEP (Tecnologies d’Informació, Aprenentatge i Participació). Això és possible mitjançant la realització d’un reportatge audiovisual d’entitats socials amb el que, a la vegada, fan un servei a la societat, en aquest cas a les entitats socials, dotant-les d’una peça audiovisual en què s’explica la seva tasca.