Més de la meitat dels punts de servei de Càritas Barcelona continuen donant resposta a les situacions d’urgència produïdes per la COVID-19

 El 54% dels punts de servei de Càritas Diocesana de Barcelona continuen donant resposta a les situacions d’urgència produïdes per la COVID-19, sigui de manera presencial o telemàtica.

Malgrat les dificultats i la situació d’extrema urgència, ens en sortirem”. Així s’ha expressat el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, davant de la pandèmia d’abast mundial que s’està vivint. Amb aquest missatge d’esperança, Càritas Diocesana de Barcelona ha volgut recordar que continua treballant per acompanyar als més vulnerables de la societat, i que el 54% dels punts de servei continuen atenent les situacions d’urgència, sigui de manera presencial o telemàtica. El 46% restant s’han tancat de manera temporal per tractar-se d’accions realitzades de forma grupal i/o adreçades a famílies, infants o joves.

Un total de 131 projectes continuen oberts, el que representa el 30% del total de Càritas Diocesana de Barcelona. Aquests inclouen 46 projectes residencials (pisos compartits i centres residencials), i un conjunt de projectes destinats a respondre a les emergències de la COVID-19, que són principalment: 69 punts de distribució d’aliments (se n’han tancat 25), 4 menjadors on es reparteixen pícnics (n’han tancat 7) i el servei d’atenció a la llar per a les persones grans.

Un total de 108 projectes realitzen les atencions de manera no presencial, i representen el 24% del total. Es tracta, principalment, dels destinats a famílies amb infants (centres oberts, matern-infantils, Paidós, etc.) o dels projectes de l’itinerari laboral (acollides, cursos de llengua, habilitats personals, etc.). L’entitat no descarta reduir, durant els propers dies, les activitats no presencials, i concentrar els seus esforços en els projectes associats a les necessitats més bàsiques com l’alimentació, l’habitatge i l’atenció a les persones que s’estan quedant sense feina ni ingressos.

Un total de 204 projectes han aturat la seva activitat de manera temporal, representant el 46% del total. Són atencions que no poden realitzar-se atesa la situació de crisi, com per exemple reforços escolars, formacions presencials, robers, espais de relació grupal o projectes de voluntariat en residències, entre d’altres.

Una crisi sanitària, però també social

Càritas Diocesana de Barcelona ha volgut agrair la feina del personal sanitari, que en aquests moments treballa de manera incansable per donar resposta a totes les persones afectades per la COVID-19. Així mateix, l’entitat ha advertit que aquesta crisi està tenint i tindrà conseqüències socials, i ho ha emmarcat amb dues problemàtiques que ja venia denunciant des de feia temps.

En primer lloc, Càritas ha volgut posar el focus en què la situació de precarietat laboral que viuen moltes persones, que en molts casos ha implicat que s’hagin quedat sense feina durant aquestes dues setmanes i que ja no comptin amb cap mena d’ingrés. “Totes aquelles persones que tenien contractes temporals, sobretot en el sector serveis, i aquelles que treballaven en el mercat informal, han perdut la feina, i ja han esgotat els estalvis”, ha destacat el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. A més, moltes de les persones que treballaven en el mercat informal no disposaven de contracte, i per tant no podran acollir-se a la prestació d’atur.

En segon lloc, Busquets ha volgut recordar algunes dades del darrer informe FOESSA de la diòcesi de Barcelona, indicant que 1 de cada 3 persones (prop d’un milió de persones) ja tenien dificultats per accedir o mantenir un habitatge digne abans d’aquesta situació d’emergència. “Hi ha famílies que estan vivint en habitacions de relloguer, en molts casos en situacions d’amuntegament, cosa que els hi està provocant una angoixa i patiment molt grans, sobretot quan tenen dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques”, ha indicat el director de Càritas. I és que la crisi de la COVID-19 acabarà impactant de manera més intensa a les persones en situació d’exclusió social.

En aquest context, Busquets ha explicat que Càritas està treballant de manera coordinada amb les diferents administracions, per donar resposta a totes i cadascuna de les peticions socials que arriben. “Els nostres objectius immediats són garantir que les persones ateses tinguin accés a l’alimentació, i que puguin conservar un sostre on passar el confinament”.

Finalment, Càritas ha volgut fer valdre la tasca de les administracions públiques, però ha demanat començar a treballar, de manera urgent, en un pla d’emergència social que, un cop superada la fase d’emergència, doni resposta a la crisi social que previsiblement es derivarà dels efectes de la COVID-19. L’objectiu és pal·liar al màxim les conseqüències del coronavirus en les persones més vulnerables, que en aquest context són doblement vulnerables.

Font: Caritas Barcelona