Més de 618 milions d’euros: impacte de la COVID-19 en el Tercer Sector, segons La Confederació

L’organització reclama  mesures urgents de suport per assegurar la sostenibilitat de les entitats socials del país

Des de La Confederació alerten del greu impacte que estan patint les entitats socials del país arrel de la pandèmia de la COVID-19 i, una vegada més, reclamen al Govern i al conjunt de les administracions públiques mesures urgents de suport per fer front als sobrecostos i a la pèrdua d’ingressos derivats de la crisi.

Aquestes mesures les van resumir en el pla de mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunyadotze mesures excepcionals per un moment excepcional, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat econòmica dels milers d’entitats socials del país; unes mesures absolutament necessàries per garantir un Tercer Sector Social fort, amb capacitat per entomar i donar resposta a les conseqüències socials d’aquesta crisi, que ja a hores d’ara es preveuen enormes. El Pla es va fer arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i a tots els grups polítics amb representació parlamentària. La Confederació lamenta que a data d’avui no tenen encara l’espai de d’interlocució sol·licitat per articular i desplegar aquestes mesures. 

Mentre ja s’ha assumit que cal fer front al sobreesforç que ha representat la pandèmia pel sistema de salut de Catalunya, en cap moment s’està parlant del sobreesforç econòmic que està patint el sector social, i que en gran mesura, ha recaigut sobre les entitats socials que estan, ara més que mai, a primera línia. El Tercer Sector Social ha demostrat, una vegada més, capacitat i expertesa per donar resposta a les necessitats socials emergents, adaptant-se a la nova situació, fent costat, acompanyant i donant suport als col·lectius pels quals treballa (infància i joventut, gent gran, discapacitat, salut mental, persones en risc de pobresa, persones migrades, etc.). Uns col·lectius que ja de per si es troben en situació de fragilitat i que ara més que mai requereixen de suports especialitzats per no quedar-se enrere, i dels que, malauradament, preveiem un fort increment post COVID-19.

A fi de poder disposar d’una primera quantificació de l’impacte econòmic de la crisi, des de La Confederació han realitzat una breu enquesta, amb la col·laboració  de l’Observatori del Tercer Sector Social, entre les entitats associades preguntant sobre l’impacte de la COVID-19 en el període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020, i de la qual n’extreuen els següents resultats:

 • Els sobre costos que han hagut d’assumir les entitats socials en aquest període de crisi sanitària supera els 85 milions d’euros. Aquests sobre costos inclouen la compra de material de protecció i EPIS, adequació al teletreball, adequació de les instal·lacions, substitució de baixes laborals, contractació de nou personal per reforçar els equips de treball, etc.
 • _x000D_

 • La pèrdua d’ingressos en motiu de l’aplicació de les mesures preventives per fer front a la pandèmia de la COVID-19 s’estima que ascendeix en 533.094.899 €, només en el període que va de l’1 de març al 31 de maig de 2020. D’aquests, 528.875.738 € corresponen al tancament o suspensió serveis, projectes i/o activitats, com per exemple l’aturada de l’activitat en Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció, les activitats i serveis que es duien a terme en el marc dels centres escolars (menjadors escolars, extraescolars, aules d’acollida…), el tancament de les cases de colònies, etc; 1.326.860 € corresponen a places buides; i  2.892.300 € a altres conceptes, com per exemple la suspensió de campanyes de captació de fons, o la pèrdua d’oportunitats per activar nova activitat, entre d’altres.
 • _x000D_

 • A data d’avui, s’estima que el deute de les administracions públiques a les entitats socials en concepte de factures vençudes pendents de pagament és de 828.686 €.
 • _x000D_

 •  I pel que fa a les subvencions, s’estima que hi ha  82.989.309 € pendents de pagament en concepte de serveis, projectes i activitats degudament executades i justificades.
 • _x000D_

Per tant, davant d’aquesta situació de màxima excepcionalitat reclamen al Govern de la Generalitat de Catalunya i al conjunt d’administracions públiques:

 • Cobrir amb recursos públics els sobre costos que tenen i tindran les entitats socials per assegurar una atenció de qualitat i segura, d’acord amb els protocols que dictaminen les autoritats competents i que a data d’avui ascendeixen a més 85 milions d’euros.
 • _x000D_

 • Impulsar línies d’ajuts directes i específics per compensar la pèrdua d’ingressos que estan patint les entitats socials en motiu de la pandèmia i que a data d’avui es quantifiquen en més de 533 milions d’euros.
 • _x000D_

 • Desbloquejar de forma imminent per part dels organismes corresponents el pagament dels més de 75 milions d’euros corresponents a factures vençudes de serveis públics prestats.
 • _x000D_

 • Agilitzar el pagament dels gairebé 83 milions d’euros corresponents a subvencions per la realització de projectes, activitats i serveis efectivament executats i justificats.
 • _x000D_

 • Creació urgent d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya per desplegar les mesures pertinents de reactivació econòmica del sector.
 • _x000D_

La Confederació afirma que no ens podem permetre que els serveis socials i d’atenció a les persones siguin, un cop més, el germà pobre de l’Estat del benestar. En paraules de Joan Segarra, President de La Confederació “aquestes mesures  són urgents perquè plou sobre mullat i estem parlant d’un sector que ja ve suportant 10 anys de retallades i d’infrafinançament. És imprescindible que de forma complementària al Pla d’emergència social, es desplegui un pla que doni suport i garanteixi la sostenibilitat i l’enfortiment del Tercer Sector Social de Catalunya”.

Font: La Confederació

Foto: Catalunya Ràdio