Masculinitats en Construcció: nou projecte d’investigació-acció transformadora

Inscripcions obertes al projecte de Ligthouse centrat en trobar i analitzar els mecanismes socials que influencien en la construcció de la masculinitat entre joves tutelats o extutelats

Lighthouse ha llançat el projecte d’investigació d’acció transformadora Masculinitats en Construcció per tal d’oferir a joves tutelats o extutelats, que resideixen actualment en pisos i centres de qualsevol localitat de Catalunya, un espai d’investigació-acció.

El projecte situa en el centre a aquelles persones que habitualment no se’ls considera aptes en el camp de la investigació, buscant idees no visibles i prestant atenció en allò que pot estar amagant la clau de respostes brillants per al nostre moment històric.

Es posarà en marxa un procés, un espai virtual de reflexió i aprenentatges, on evidenciar la força i la determinació, tan subtil com implacable, amb la qual actua la masculinitat hegemònica i es desenvoluparan habilitats analítiques que permetin descodificar les parts del mecanisme que la posen en marxa.

El programa s’adreça a l’equip d’educadors que estan treballant en l’acompanyament d’aquests joves, que seran les persones que acompanyin en la tasca investigadora a joves amb qui tenen un tracte quotidià. Tindran un espai online compartit on es plantejaran les bases metodològiques i els punts clau per al treball entre aquestes sessions.

Programa

El projecte Masculinitats en Construcció es desenvolupa en 4 sessions en línia i en accions d’investigació que es realitzaran amb el grup de convivència habitual de joves amb qui estan en contacte.

Les persones participants a les sessions online passen a constituir-se com acompanyants de joves, fent una investigació en un ambient de confiança i seguretat, on es posa al centre aquelles persones que habitualment no tenen un espai per realitzar aquest tipus d’accions.

• La 1a sessió (22 de juny 2020 – 9.30 h a 12.00 h) comença amb un treball conjunt al voltant del concepte de ‘masculinitats’, on mitjançant una dinàmica interactuada entre participants, esdevindrà el punt de partida del projecte.

En aquesta sessió es presentaran els recursos que es disposen i es planteja la primera acció de recerca que es desenvoluparà en l’entorn quotidià de cada participant.

• Les sessions 2 i 3 (6 i 13 de juliol 2020 – 9.30 a 11.30 h) segueixen una dinàmica similar de retorn de les accions d’investigació realitzades entre les sessions. Es plantejaran les qüestions a tenir en compte i es farà una proposta de noves accions de recerca per realitzar en l’entorn habitual d’intervenció.

• En l’última sessió (20 de juliol 2020 – 9.30 h a 11.30 h) es dedicarà un temps específic al debat entre participants, es posaran sobre la taula possibles accions de futur, i s’acabarà amb la valoració del projecte.

Les sessions es faran online a través de Google Meet

Inscripció

Es pot fer online fins al 17 de juny a les 18 h. Es confirmaran les inscripcions per ordre i després de mantenir una conversa telefònica.

Lighthouse ha posat a disposició beques per participar en aquest projecte.

Requeriments per a les sessions online

• Ser professional en actiu amb grups de joves tutelats o extutelats, educadors de carrer, etc.

• Compromís de participar en totes les sessions online.

• Possibilitat de realitzar les activitats que es plantejaran entre sessions amb grups de joves.

• Accés a Internet (Plataforma de recepció i lliurament de material: GoogleCla)