Marketplace virtual d’empreses compromeses per reactivar-nos

Respon.cat celebra una segona sessió per seguir aprofundint en el coneixement mutu entre les empreses membres, generar contactes i afavorir les interaccions entre aquestes

Després de celebrar amb gran èxit la primera sessió del Marketplace virtual, Respon.cat celebra una segona trobada el pròxim 8 de juliol pensada per continuar remuntant l’economia i transmetre energia a les empreses, amb un espai de trobada pensat per generar contactes pràctics i amb una orientació relacional i comercial.

Amb el Marketplace virtual es pretén fomentar la interrelació entre empreses membres tant respecte al desenvolupament de l’RSE com en serveis comercials, afavorint una compra socialment responsable o altres tipus de col·laboracions.

En les circumstàncies actuals, és important que les empreses compromeses amb el desenvolupament sostenible es puguin donar suport mutu. Per això, a banda de compartir coneixements sobre RSE entre empreses membres, que ja es fa per diferents canals, volen afavorir també l’intercanvi professional, la col·laboració interempresarial en serveis, productes o altres col·laboracions, ja que sovint es desconeix quins serveis presten les empreses membres.

Participació en la sessió

A la sessió es convida les empreses membres i aquelles que han participat en alguna edició de l’RSE.Pime o bé han estat reconegudes en els Premis Respon.cat a participar en la segona sessió.

Per aprofitar al màxim la participació en aquesta sessió, suggereixen d’aportar la informació de resum de la proposta comercial o d’aliança per afavorir que les responsables de les empreses compradores o interessades puguin tenir un coneixement previ i assegurar que les persones assistents no siguin solament les directores d’RSE sinó les que puguin requerir altres serveis.

Es recomana aportar una o dues propostes de serveis, que puguin ser d’interès per a les empreses membres, amb la descripció d’aquests i un vídeo de màxim 1 minut per a cadascuna de les dues propostes.

Per cada proposta:
•  Text explicatiu de 500 caràcters
•  Un microvídeo de màxim 1 minut

  1. Com procedir:_x000D_
    1. Els vídeos s’han d’enregistrar en HORITZONAL
    2. _x000D_

    3. Tant els vídeos com els materials escrits es poden enviar a projectes@respon.cat o bé pujar-los al següent enllaç de drive.
  2. Terminis d’enviament: la data límit per enviar els vídeos és el 4 de juliol.
  3. _x000D_

Programa i inscripcions

Data: 8 de juliol

• 9.00 Presentació
• 9.10 Empreses que poden ajudar altres empreses
• 9.35 Dinàmica participativa
• 9.45 Taules de contacte i speakcorners. Empreses que poden ajudar altres empreses
• 10.20 Dinàmica de networking (el rusc)
• 10.55 Quedem a la sortida?
• 11.00 Final

Ja pots fer la inscripció al marketplace!